Evropští zemědělci upouštějí od geneticky modifikovaných plodin

Nejbližších dnech zveřejní mezinárodní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), založená a financovaná biotechnologickým průmyslem, svou výroční zprávu zahrnující údaje o ploše, na které se pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Cílem aktivit ISAAA  je propagace GM plodin coby řešení problémů světové chudoby a hladu. Skutečností ovšem zůstává, že GM plodiny se neosvědčily ani na polích, ani na trhu a jejich pěstování představuje riziko pro životní prostředí i živobytí samotných zemědělců.

Oficiální údaje Evropské unie uvádějí, že evropští zemědělci v roce 2009 pěstovali ve srovnání s rokem 2008 [1] o 11 % méně GM plodin. Navíc v tomto období Německo a Lucembursko uplatnily bezpečnostní doložku zakazující pěstování GM kukuřice na svém území. Přidaly se tak k Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku, které se pro zákaz GM kukuřice vyslovily již dříve.

Hlavním důvodem tohoto poklesu, jenž je ještě výraznější v Rumunsku, v České republice a na Slovensku (22– % pokles ploch osetých GM plodinami), jsou vyšší ceny GM osiva a nedostatečný zájem o GM potraviny, kvůli kterému nemají zemědělci na trhu pro svou GM produkci odbyt. Svou roli hrají též povinná pravidla koexistence a oddělení GM produkce od ostatní (vypěstované konvenčním nebo ekologickým způsobem), jejichž účelem je zabránit kontaminaci sousedních polí a potravin.

"Navzdory silné propagaci GM plodin ze strany biotechnologického průmyslu se stále zřetelněji ukazuje, že se tu jedná o zcela nevydařený experiment. GM plodiny selhávají jak na polích, tak na trhu", řekla Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR.

Greenpeace tímto vyzývá vlády k tomu, aby následovaly příkladu , první GM zeleniny vůbec, a vyhlásily zákaz pěstování všech GM plodin na svém území.

"Vlády by měly vycházet z doporučení Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD) a začít s podporou maloplošného udržitelného zemědělství, které je schopno zajistit dostatečnou produkci potravin, aniž by přitom vyčerpávalo přírodní zdroje, na nichž jsme všichni závislí", dodala Klimovičová.

Poznámky pro editory:

[1]  Plochy GM kukuřice MON 810 - srovnání údajů let 2008 a 2009 dle oficiálních dat EU:

Stát EU

2008 (ha)

2009 (ha)

%

Česká republika (1)

8,380

6,480

22.7 % pokles

Rumunsko (2)

6,130

3,243.52

47 %    pokles

Slovensko (3)

1,930.87

875

55 %    pokles

Portugalsko (4)

4,856.2

5,093.7

4,9%    nárůst

Španělsko (5)

79,269

76,057

4 %      pokles

Polsko (6)

3,000

3, 000

-

Německo (7)

3,171

-

100%    pokles

Celkem

106,737

94,749

11%      pokles (za předpokladu, že v Polsku nedošlo ke změně)

Odkazy k tabulce:

(1) http://www.cizp.cz/2022_MZe-Plocha-poli-s-GM-kukurici-letos-poprve-od-roku-2005-klesla

(2) According to the National Agency of the Protection of the Environment  http://www.anpm.ro/content.aspx?id=11

(3) Official PR on Ministry of Agriculture  http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=26&sID2=27&id=1566

(4) http://www.dgadr.pt/

(5) http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/serie_maizgm98_06.pdf

(6) Pro Polsko neexistují žádné oficiální vládní údaje. Podle článku deníku Rzeczpospolita (20.01.2010), který citoval odhady Polského svazu producentů kukuřice, byla celková plocha osetá kukuřicí MON810 3.000 ha. http://www.rp.pl/artykul/422200.html

(7) http://apps2.bvl.bund.de/stareg_web/bundeslandStatistic.do?page=/bundeslandStatistic.do&language=de&year=2008

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info