I v krizi lze úspěšně najít příležitost

Přestože byl rok 2009 celosvětově, a i v České republice považován za rok globální hospodářské krize, dobré firmy dokáží i v těchto těžších podmínkách nacházet zajímavé tržní příležitosti. Tuto skutečnost můžeme ukázat na příkladu společnosti Reko, s.r.o. z Jaroměře, která se specializuje na výrobu dopravních pásů, hnacích řemenů a výrobu technických výrobků z kůže.

Tato společnost, která byla založena v roce 1992, má v současnosti 27 zaměstnanců  a  roční obrat  ve výši cca 30 milionů korun. Je držitelkou certifikace ISO 9001:2009 a v roce 2009 se stala 2009 finalistou Krajského kola soutěže Firma roku v Královehradeckém kraji. Management společnosti se nechtěl spokojit jen s tímto oceněním a hledal v době krize tržní příležitost, která by umožnila nejen zachovat současnou tržní pozici firmy, ale také možnost rozšíření výroby. Tato příležitost nastala po zmapování trhu, kdy bylo zjištěno, že firma Fatra Napajedla přestala vyrábět elevátorové-korečkové PVC pásy určené do různých provozů, například pro zemědělce a výrobní a konstrukční firmy. Po ukončení této jediné české výroby byly tyto PVC pásy pro tyto provozy k dispozici už jen z dovozu. Společnost Reko, s.r.o. se tedy rozhodla, že obnoví českou výrobu těchto PVC pásů. Z tohoto důvodu založila novou společnost Pásy, s.r.o, která byla připravena se již od počátku zabývat pouze výrobou těchto PVC pásů a společnost Reko, s.r.o. se sama zaměřila na obchodní činnost s nimi.

Po několika měsíčních přípravách byla v letošním roce v Jaroměři úspěšně zahájena výroba elevátorových-korečkových PVC pásů s příslibem rozšíření výroby o pásy pro potravinářství (včetně atestů a zkoušek pro použití v přímém styku s potravinami).

Novou výrobou se nejen zaplnila tržní mezera, která tady dřívějším ukončení výroby vznikla, ale především se zajistila práce pro zaměstnance společnosti na dlouhé období. Společnost se však nespokojila pouze s touto změnou, ale i nadále se soustavně věnuje dalšímu vývoji. Své finance také reinvestuje do svého dalšího  rozvoje a do vzdělávání svých zaměstnanců.

Firmy, které potřebují tyto pásy do své výroby, si tedy mohou opět objednávat české výrobky, které poskytují oproti importovaným konkurenčním výrobkům nemalé výhody. Zástupci společnosti REKO, s.r.o. nabízejí svým zákazníkům nadstandardní obchodní podmínky především v podobě nižší ceny oproti konkurenčním importovaným pásům a pružnějších dodacích podmínek.

Společnost Reko, s.r.o. se rozhodla nabízet tyto žádané výrobky nejen v rámci České republiky, ale vyváží je i na Slovensko. Navíc také připravuje export do států Evropské unie.

Jak je vidět na tomto příkladu, v době krize nemusí firmy jen propouštět a redukovat nebo uzavírat své výrobní provozy. Dobrým zmapováním tržního prostředí se i v této nelehké době dá najít příležitost, která se může vyplatit i dlouhodobě.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info