Předběžný odhad škod na státním vodohospodářském majetku: 1,5 miliardy korun

Prvotní odhad škod, které napáchala povodeň 6. - 8. srpna na státním vodohospodářském majetku, hovoří o 1,5 mld. Kč. Zpřesněná čísla předloží ministerstvo zemědělství vládě do 15. září. Odstranění překážek a zvýšení průtočnosti koryt postižených vodních toků budou v první fázi hradit z vlastních zdrojů jejich správci. Odklízet začnou neprodleně po opadnutí velké vody.

Povodeň zasáhla ve dnech 6. – 8. 8. 2010 zejména regiony v severozápadních Čechách (Liberecko, Frýdlantsko). Mezi postižená hydrologická povodí tak patří povodí Labe, Ohře, Vltavy a částečně Moravy. Ministerstvo zemědělství připravilo pro vládu ČR materiál, v němž informuje o předběžném a dosud jen velmi hrubém odhadu škod na státním vodohospodářském majetku ve správě s. p. Povodí a s. p. Lesy ČR a dále v sektoru zemědělství.

Podle těchto prvotních odhadů se celkové škody na státním vodohospodářském majetku vyšplhaly na přibližně 1 465 mil. Kč (Povodí Labe – 1 100 mil. Kč, Povodí Ohře, s. p. – 200 mil. Kč, Povodí Vltavy, s. p. – 15 mil. Kč a Lesy ČR, s. p. – 150 mil. Kč). Předběžné škody v sektoru zemědělství jsou odhadovány na cca 30 – 50 mil. Kč. Veškeré výše uvedené odhady jsou přitom stále průběžně zpřesňovány.

„Správci státního vodohospodářského majetku zasažených vodních toků, tedy státní podniky povodí a Lesy České republiky, hned po opadnutí velké vody začnou odstraňovat překážky a uvolňovat koryta postižených vodních toků. Tyto prvotní práce budou správci hradit z vlastních zdrojů,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Zpřesněné vyčíslení škod na státním vodohospodářském majetku předloží ministerstvo zemědělství vládě do 15. září 2010, a to spolu s návrhem způsobu úhrady jejich odstranění.

Průběh povodně opět potvrdil význam retencí v přehradách, které jednak zpomalily nástup povodňových průtoků a v řadě případů umožnily transformaci na neškodný průtok pod vodním dílem.

Tereza M. Dvořáčková

tisková mluvčí MZe

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%