Opět povodně

Už to tu přece letos bylo! Zdá se ale, že s podobnými živelními nevyzpytatelnostmi budeme muset počítat. Po zkušenostech z uplynulých let lze ale říci, že chovatelé zvířat se dovedou v případě nebezpečí o zvířata postarat. I když, samozřejmě, moment překvapení vykoná své.

Ztráty z náhlé povodně v Libereckém kraji by mohly být podstatně vyšší. Utopila se pouze 4 prasata, 11ovcí a koz a 292 kusů domácí drůbeže a přes 200 různých drobných domácích a lovných zvířat. Vždy šlo o drobnochovy v oblasti nejhorších záplav, v Raspenavě, Pertolticích, Brništi, Višňové či v Bílém Potoce pod Smrkem. Dále pak bylo nutno v Hrádku nad Nisou, Frýdlantu v Čechách a Višňové zlikvidovat 4, 27 t masa a různých masných výrobků kvůli znehodnocení, neboť dlouhodobě vypadl proud. Všechna uhynulá zvířata a znehodnocené potraviny živočišného původu se likvidují (neškodně odstraňují) v asanačních podnicích (kafileriích).

Z jiných krajů, Ústeckého a Jihočeského žádné ztráty hlášeny nemáme. Krizovou situaci veterinární inspektoři v krajích samozřejmě nadále sledují.

Lze ještě připomenout, že nelze konzumovat ani zatopené potraviny (pro lidskou spotřebu), ale ani krmivo pro hospodářská zvířata. Záplavová voda nemusí být přímo znečištěna nějakými kontaminanty z vyplavených jímek apod., jen samo namočení píce a krmných směsí způsobí druhotné znehodnocení krmiva (zplesnivění, zapaření).

Zejména pak po povodních hrozí i riziko leptospirózy a popřípadě jiných onemocnění. Je tedy třeba dbát na zvýšenou hygienu. Z potravin lze využít jen ty v konzervách, ale po řádném omytí a konzumovat stejně co nejdříve (plech koroduje).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info