Oteplování snižuje úrodu rýže až o čtvrtinu

Rýži jako základní potravinu používá tři miliony lidí ve světě, především v Asii. Podle pozorování vědců ze Spojených a států a Filipín však stoupající teplota ovzduší výnosy z rýžových polí snižuje. Záznamy ukazují, že na některých polích sklizeň za poslední čtvrtstoletí poklesla o až o čtvrtinu.

Varovnou studii vypracovali experti pro Organizaci pro potravu a rozvoj OSN (FAO) na základě sledování 227 polí v zemích, kde rýže představuje základní potravinu, jako jsou Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Thajsko a Vietnam. Na rozdíl od předchozích studií byly sledovány sklizně nikoli na experimentálních stanicích, ale na zemědělci běžně používaných polích.

Mechanismus, který by plně vysvětlil příčiny poklesu výnosů na rýžových polích, nedokázali vědci beze zbytku popsat. Podle Jarroda Welche z kalifornské univerzity v San Diegu však hlavní příčinou jsou rozdílné důsledky oteplování ovzduší ve dne a v noci. "Vyšší denní teploty ovlivňují výnosy rýže směrem vzhůru a vyšší teploty v noci zase směrem dolů a při určitém růstu obou druhý faktor převáží," tvrdí Welch.

Rýže patří ke klíčovým potravinám, v Asii na ní závisí výživa 600 milionů lidí, kteří patří k jedné miliardě nejchudších. Jarrod Welch proto varuje, že pokud se nepodaří vypěstovat nové druhy rýže odolnější vůči důsledkům oteplování, bude mnohem více lidí ohroženo hladem.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%