Obec Trnava zůstane v suchu. Lesy ČR na Klapovském potoce postavily protipovodňový poldr

Lesy ČR, v rámci svého komplexního přístupu k problematice prevence před vznikem záplav, dokončily právě v těchto dnech výstavbu protipovodňového poldru na Klapovském potoce, v blízkosti obce Trnava na Českomoravské vrchovině v okrese Třebíč, v kraji Vysočina. Toky v této oblasti jsou převážně bystřinného charakteru a při letních bouřkách nebo během náhlého tání sněhu zde nejčastěji dochází k lokálním povodním.

„Obec Trnava je tak díky novému protipovodňovému opatření před eventuálním rizikem záplav lépe chráněna. Neměla by ji ohrozit ani padesátiletá voda a to i díky úpravám koryta Klapovského potoka přímo v obci Trnava, které jsme zajistili již před časem. Další úpravy koryta plánujeme na léta 2011 - 2012,“ konstatuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Poldr (suchá nádrž) se nachází přibližně 100 metrů nad soutokem Klapovského a Trnavského potoka u obce Trnava. V podstatě jde o zemní hráz s těsnícím jádrem o výšce 8,35m a délce 70,7m, která dokáže pomocí železobetonové šachty s bezpečnostním přelivem stoletou vodu redukovat až na padesátiletou a při povodních zadržet až 38.000m3 vody.

Výstavba poldru si vyžádala náklady ve výši 10 milionů korun. Stavební práce začaly loni v srpnu, kolaudace stavby skončila před několika dny.

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

Poldr je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý poldr), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchá nádrž či polosuchý poldr).

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info