Lesy ČR zahájily asanační práce sesuvu půdy v lokalitě Gírová na Severní Moravě

Hradec Králové, 26. srpna 2010- Obrovské sesuvy půdy na pozemcích státního podniku Lesy ČR v lokalitě Gírová na Lesní správě Jablunkov v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek Místek, které se daly do pohybu při přívalových deštích 18. května, ztrácejí na intenzitě. Monitoring potvrdil, že půda se hýbe už jen o několik desítek centimetrů, asanační práce tedy mohou začít.

„Pokračujeme v odvodňování sesuvů, abychom půdu v celém svážném území stabilizovali. Provedli jsme výkop několika dalších odvodňovacích rýh těžkou technikou, a to v oblasti akumulačního valu a kolem západní hrany sesuvu. Průběžně realizujeme v nejbližším okolí zasažené plochy odtěžování částí lesních porostů a jednotlivých stromů, které by mohly ohrožovat pracovníky odstraňující následky povodní a dále zajišťujeme alespoň provizorní přístup do postižené oblasti,“ vysvětluje postup prací ředitel Krajského ředitelství LČR Frýdek-Místek Jiří Silvestr.

Sesuv zcela zničil dvě odvozní cesty. Jedna z nich sloužila jako přístupová cesta ke známé turistické chatě Gírová. Lesy ČR na základě jednání se zástupci obce Buková, na jejímž katastru k sesuvu došlo, provizorně opravily málo používanou a povodní také silně poničenou lesní cestu „Bařiny“. Ta totiž prozatím může zničenou přístupovou cestu k chatě Gírová nahradit. Dle kvalifikovaného odhadu bude nutné kvůli zajištění celkové stabilizace svahu vytěžit přibližně 3700 m 3 dřeva.

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info