Testování kuřat na rezistentní bakterie

Švédský úřad pro potraviny a Státní veterinární institut spolupracují na sledování patogenů z kuřat, které způsobují humánní infekce. Cílem je najít odpověď na otázku zda a jak přechází infekce na člověka při konzumaci.

Národní veterinární institut tvrdí, že švédská kuřata jsou nositelem střevních bakterií produkujících ESBL (extended spectrum beta-lactamase = beta-laktamázy širokého spektra), které jsou rezistentní vůči většině antibiotik. Tyto bakterie jsou stále častěji problémem švédských pacientů. V r. 2009 bylo registrováno 3700 případů, což je o 80 % více než o dva roky dříve. Kromě rezistence způsobují tyto bakterie další problémy u pacientů se sepsí, infekcí močového traktu a u novorozenců a předčasně narozených dětí při pobytu v nemocnicích.

Ačkoli se zdá, že infekce se číří většinou v nemocnicích, je třeba zjistit, zda mohou být infikovány osoby, které bakterii přijmou se stravou. Analýzou genů se má zjistit, zda bakterie vyskytující se v potravinách mají stejný typ rezistence jako bakterie zjištěné u pacientů.

Švédský úřad pro potraviny začal s testováním masa (600 vzorků hovězího, vepřového a kuřecího) na podzim 2009 a bude pokračovat do jara 2011. V únoru byly publikovány výsledky analýzy 16 vzorků kuřecího masa z dovozu. Pět ze vzorků (dovoz z Brazílie, Argentiny a Nizozemí), které byly většinou dodány do kuchyní veřejného stravování, obsahovalo rezistentní střevní bakterie, V několika málo testovaných švédských kuřecích masech, zatím nebyly Úřadem rezistentní bakterie zjištěny. Bude následovat další etapa – odběr asi stovky vzorků masa z švédských kuřat.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info