Lesy ČR vyhlásily jednoroční tendry, práce v lesích budou po 1.lednu 2011 v každém případě pokračovat

Vedení podniku Lesy ČRdnes odeslalo na centrální adresu Oznámení o zadání veřejné zakázky na dodávku lesnických služeb včetně prodeje dříví při pni na rok 2011. Jedná se o jednokolové otevřené výběrové řízení, které jako jediné možné řešení mimořádné situace způsobené zejména představiteli firem sdružených v  Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů zajistí kontinuitu lesnických činností a dodávek dřevní hmoty pro tuzemské zpracovatele. Práce na všech smluvních územních jednotkách tak budou bez přerušení pokračovat. Tendry management Lesů ČR vyhlásil na základě rozhodnutí ministra zemědělství Ivana Fuksy v nejbližším možném termínu.

„Přichází me s účinným a maximálně transparentním řešením nastalé situace. Nehodláme prodlužovat současný stav smluvních vztahů s Hradeckou lesní a dřevařskou společností, které pro nás nejsou výhodné. Vypsání jednoročních tendrů na provádění lesnických činností s  prodejem dříví při pni na rok 2011 je optimálním řešením nejen pro Lesy ČR, ale i pro udržení zaměstnanosti v  celém lesnicko-dřevařském odvětví,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Podle něj jen sjednocení způsobu prodeje dřeva umožní realizaci dalších úsporných opatření v podniku. Ještě v  letošním roce navíc bude aktualizována střednědobá i dlouhodobá koncepce těžby v  podniku Lesy ČR tak, aby bylo možné včas připravit a vyhlásit novou zakázku na lesn í práce s účinností od 1.1.2012.

Zvolené řešení jednokolového otevřeného zadávacího řízení pro zajištění lesnického hospodaření a dodávek dříví v  roce 2011 bylo jedinou možností, jak v souladu se zákonem zajistit pokračování prací v  lesích bez jejich přerušení po 1. lednu 2011. B ude mít formu jedné zakázky se 108 částmi podle lesních hospodářských celků. Jedná se o zakázku typu „P“, tedy komplexní zakázku včetně prodeje dříví při pni smluvnímu partnerovi, kterou vyhodnotila jako nejvýhodnější expertní skupina jmenovaná Ministerstvem zemědělství ČR. Jedná se o obchodní model, který je v České republice uplatňován nepřetržitě od roku 1992 a jehož výhodnost je dlouhodobě prověřena. Lesy ČR si s vítězi veřejných zakázek smluvně ošetří jejich povinnost nabídnout minimálně 20 % objemu vytěžené dřevní hmoty na veřejné trhy. Důvodem obchodování na veřejných trzích je umožnit přístup k  dřevní hmotě všem zájemcům za rovných podmínek.

Jediným hodnotícím kritériem zadávacího řízení bude cena, respektive soutěžené saldo mezi cenou služeb a cenou dříví. Tato skutečnost s  sebou přinese zejména nastavení standardních tržních obchodních vztahů mezi Lesy ČR a firmami podnikajícími v  oblasti lesního hospodářství. Plný přechod k  obchodnímu modelu „P“ je tak nedílnou součástí restrukturalizace podniku Lesy ČR, jejímž cílem je snížení provozních nákladů podniku i zvýšení jeho příjmů. Nedílnou součástí veřejné zakázky bude požadavek bankovní záruky.

„Praxe, kdy se dřevozpracující a lesnické firmy opakovaně, nevybíravě a často i velmi protichůdně snažily ovlivňovat veřejné zakázky Lesů ČR, definitivně skončila. Vyhlášení tendrů na příští rok je začátkem zcela nové etapy, v  níž budeme dbát především na zájmy podniku a státu. Tlakům soukromých lesnických a dřevozpracujících firem, sledujících jen vlastní zisky, nebudeme v žádném případě podléhat. To se projeví nejen v  řádné péči o státní lesy, ale rovněž na ekonomických výsledcích Lesů ČR. Pozitivní dopad předpokládám v  řádu stovek milionů korun ročně“, doplňuje Svatopluk Sýkora..

Vedení Lesů ČR zajistí kontinuální pokračování lesnických činností a tedy i dodávek dřevní hmoty pro její zpracovatele. Na základě Vládou České republiky projednané aktualizace střednědobé a dlouhodobé koncepce hospodaření v podniku Lesy ČR, jejíž součástí bude i způsob zajištění lesnických prací a dodávek dříví, pak bude připravena konkrétní charakteristika veřejné zakázky na období od 1. ledna 2012.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info