Projekt Regionální potravina odpovídá na zájem spotřebitelů

Projektem Regionální potravina ministerstvo zemědělství podporuje malé a střední výrobce a zemědělce a současně vychází vstříc sílícímu zájmu veřejnosti o domácí kvalitní potraviny od malovýrobců. Na tiskové konferenci k výstavám Flora a Olima dnes kampaň Regionální potravina představil zástupce ministerstva zemědělství Ing. Martin Štěpánek.

Odborné poroty v jednotlivých krajích vybírají vždy jeden výrobek v každé z šesti kategorií - mléčné produkty, pekařské a cukrářské výrobky, ovoce a zelenina, nápoje, uzeniny a produkty z masa a ostatní potravinářské produkty. Oceněné výrobky získávají certifikát ministerstva a právo užívat značku Regionální potravina na výrobcích a při jejich propagaci po dobu šesti let. Spotřebitelé tak dostávají do rukou výrobek, jehož původ, kvalita i čerstvost je jednoznačná.

„S projektem Regionální potravina počítá rozpočet ministerstva i na příští rok, kdy poroty ocení další desítky výrobců. Jde o dosud nejrozsáhlejší podporu menším výrobcům a pěstitelům v regionech“, říká zástupce ministerstva zemědělství Martin Štěpánek.

V prvním roce projektu dostalo právo používat značku už 64 výrobků. Regionální potraviny Olomouckého kraje budou oceněny ve čtvrtek 7. října v rámci výstavy Olima. Moravskoslezský kraj na vyhlášení svých nejlepších Regionálních potravin ještě čeká.

Projekt přichází v pravou chvíli i podle zájmu spotřebitelů. Ten se projevuje stále vzrůstající oblibou farmářských trhů. Potvrzuje ho i několik čerstvých výzkumů. Agentura DEMA ve své zprávě uvedla, že naprostá většina občanů ČR starších 18 let má za to, že tuzemské potraviny a produkty jsou kvalitativně srovnatelné se zahraničními (97%). Největší zájem kupovat přímo od pěstitelů a zemědělců projevují spotřebitelé o zeleninu (49%), ovoce (37%), maso (41%), mléko (39%) a mléčné výrobky (30%). Každý druhý spotřebitel pak má zájem nakupovat potraviny přímo od výrobců. Podle výzkumu ministerstva zemědělství vznik nové značky Regionální potravina vítá 86% dotazovaných.

Poznámky pro editory:

Regionální potravina je celostátním projektem ministerstva zemědělství na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců ve všech krajích České republiky.

Projekt osobně podporuje ministr zemědělství Ivan Fuksa (který jednotlivým výrobkům uděluje ocenění na základě doporučení hejtmana příslušného kraje).

Ocenění výrobci získávají právo šest let využívat marketingovou značku Regionální potravina daného kraje.

Projekt vychází vstříc zájmu veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny. V Regionálních potravinách dostávají zákazníci čerstvé potraviny s jasným původem.

Podpora regionálních potravin existuje ve většině zemí Evropské unie.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 30. 9. 2010

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info