Lesy ČR odmítají spekulace časopisu Respekt

Lesy České republiky, s. p. co nejdůrazněji odmítají spekulace zveřejněné časopisem Respekt v článku redaktora Tomáše Sachera „V českých lesích jde do tuhého“ ve vydání z 11. října t.r. Tyto spekulace nemají reálný základ a jsou směsí lží, polopravd a skutečností vytržených z kontextu.

Pan Sacher měl k dispozici celou řadu podkladů a odpovědí z naší strany. Nezveřejnil však přímo jediný a v rozporu s obecně uznávaným etickými zásadami nedal naší straně odpovídající prostor,“ řekl dnes Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů České republiky, s. p.

Podle Boublíka žádal redaktor Sacher o rozhovor s Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem Lesů České republiky, s.p. Když mu ho pan Sýkora formou e-mailového rozhovoru poskytl, nezveřejnil z něj jedinou otázku a odpověď. Vybral z něj však části obsahu, které zveřejnil tak, aby se hodily do jeho předem připraveného scénáře a vyznění.

Snad největší důkaz toho, že vyznění celého článku mělo být za každou cenu negativní, je tvrzení, že za dražebníka MEXX CLANROY a.s. „oficiálně ... vystupuje devatenáctiletý student Lukáš Wrzecionko“. Pouhým nahlédnutím do internetové verze obchodního rejstříku lze zjistit, že za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně a členy představenstva jsou Josef Šinágl ve funkci jeho předsedy, Pavel Stránský a Dana Hunčovská. Pan Wrzecionko je skutečně členem dozorčí rady. Ta však za společnost nejedná, ani se neúčastní jejího řízení. Ostatně, možnost vyřadit uchazeče z veřejné zakázky proto, že členu jeho dozorčí rady je 19 let, český ani jiný evropský právní řád nezná.

Podrobný rozklad mýtů a skutečností zveřejněných ve výše uvedeném článku týdeníku Respekt najdete v příloze této tiskové zprávy – Argumentář Respekt 11. října 2010.

V Hradci Králové, 11.října 2010

Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí LČR, s. p.

Tel.: 724 813 301

E-mail: Boublik@lesycr.cz

Argumentář k Respektu (303 kB)

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info