Dynamika hnojení 15N v půdě při klasické a minimalizační technologii přípravy půdy

Cílem pokusu ve Francii bylo zjištění, jaká je bilance využití dusíku při minimálním zpracování půdy v porovnání s klasickou orbou.

Rozvoj minimalizačních technologií vede k otázce, jaká je bilance využití dusíku z hnojiv při tomto způsobu přípravy půdy v porovnání s klasickou orbou. To bylo i cílem pokusu, který byl založen v severní Francii na jílovité půdě při aplikaci 15N do porostu pšenice ozimé v jarním období. Pokus byl prováděn při 2 různých osevných postupech (1. řepa cukrová – ozimá pšenice – kukuřice setá – ozimá pšenice a 2. len na semeno – ozimá pšenice – hrách setý – pšenice ozimá). Na začátku sloupkování byl 15N aplikován v dávce 100 kg.ha-1 u pšenici po hrachu a 120 kg.ha-1 u pšenice po kukuřici. Dynamika 15N v půdě byla hodnocena 6krát v období mezi aplikací dusíku a sklizní. Nejvýše byla nepřetržitě hodnocena i respirace půdy v osevním postupu kukuřice - pšenice u obou způsobů zpracování půdy s cílem sledování heterotrofní mikrobiální aktivity. Z výsledků pokusu vyplynulo, že způsob přípravy půdy měl zanedbatelný vliv na dynamiku dusíku v půdě. Hodnota imobilizovaného dusíku z aplikovaného 15N byla nízká (3,5 – 11,9 %). Využití 15N (nadzemní biomasa a kořeny) představovalo 59-63 % v období kvetení a sklizně. Zůstatek 15N v čase sklizně indikoval, že přibližně 29 % N bylo nevyužito. Rotace plodin měla mnohem větší vliv na příjem dusíku než způsob přípravy půdy. Podobných výsledků bylo dosaženo i v pokusech založených u jiných půdních druhů a klimatických podmínek.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

Zdroj: www.agronavigator.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info