Myslivci ruší hony – bažantů je málo

Díky deštivému, velmi chladnému květnu a vylití některých řek z koryt, byly poznamenány stavy zvěře v přírodě natolik, že myslivci na Olomoucku ruší hony. Jak uvádí denik.cz, jedná se zejména o hony na bažanty ve volných honitbách.

„Letos na bažanty hony dělat nebudeme. Přírůstek je zanedbatelný. Naopak je převaha staré zvěře. Směrem na Grygov je situace ještě horší,” uvedl předseda osmisethektarové honitby Slavonín-Nový Dvůr Josef Karger.

Podle jednatele okresního mysliveckého spolku Jiřího Zbořila se o víkendu, kdy se podle zákona o myslivosti, smí začít s odlovem bažantů, lovy omezí nebo úplně ruší v řadě honiteb na Olomoucku. „Letos byl velmi špatný květen, kdy slepice vyvádí kuřata, velká část hlavních snůšek přišla vniveč,” popisoval Zbožil. „Populace bažantů je dlouhodobě na hraně a letošní nepřízeň počasí to ještě zhoršila,” dodal.

Odlov bez omezení se uskuteční pouze v honitbách, kde se bažanti vychovávají a vypouštění uměle do přírody.

Zasažena i srnčí a zaječí zvěř

Také srnčí a zaječí zvěř, i když ne tolik jako bažantí, poznamenala nepřízeň počasí. Vzhledem k malému přírůstku se proto podle Zbořila mladé srnčí lovit nebude téměř vůbec. „Ke konci května se rodí nejvíce srnčat. Hodně srn přišlo o srnčata. Přírůstek není takový jako v jiných letech,” uvedl jednatel okresního spolku. „Na zajíce budou hony v lokalitách, kde se populace dlouhodobě drží na dobré úrovni. Počty ale nebudou takové jako jindy,” sdělil. „V části honitby se vylila Morava. Dospělý zajíc uteče, ale mládě do třech týdnů, to hyne,” povzdechl si Josef Karger.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%