Geopark Český ráj obhájil svůj titul Evropský geopark podporovaný organizací UNESCO

Geopark Český ráj, který byl pěti lety na řeckém ostrově Lesbos přijat mezi Evropské a Globální geoparky podporované organizací UNESCO, obhájil letos na stejném místě na další čtyři roky své členství v Síti Evropských geoparků a Síti Globálních geoparků.

Návazně na 26. zasedání Koordinačního výboru Sítě Evropských geoparků, konaného ve dnech 29.- 30. září, proběhla na ostrově Lesbos ve dnech 1.- 5. října 9. konference Sítě Evropských geoparků u příležitosti desátého výročí svého založení.

Při této slavnostní příležitosti přijali zástupci geoparku Český ráj a Ministerstva životního prostředí ČR z rukou ministra řeckého životního prostředí a energetiky pana Nikose Sifounakise a koordinátora Sítě Evropských geoparků Nikolaose Zourose certifikát potvrzující členství Geoparku Český ráj v Síti Evropských geoparků podporovaných UNESCO. Revalidační zpráva coby podklad pro rozhodování Koordinačního výboru Sítě Evropských geoparků velmi příznivě hodnotila pokrok geoparku v oblasti finančního i personálního řízení, turistické infrastruktury i nabídky a také v oblasti vzdělávání i výzkumu.

Český ráj je jediným územím v České republice, které je certifikovaným Národním, Evropským i Globálním geoparkem. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní geoparky ČR a spravuje relativně mladou Síť národních geoparků prostřednictvím Rady národních geoparků. V této síti je prozatím kromě Národního geoparku Český ráj pouze Národní Geopark Egeria (Karlovarský kraj), zájem však projevují další kandidáti, mezi nimi např. Geopark GeoLoci (Plzeňský kraj) či Geopark Vysočina.

Ministerstvo životního prostředí na konferenci prezentovalo i svou spolupráci v této oblasti s rozvojovými zeměmi jako je Nikaragua, kde byl v rámci projektu České geologické služby připraven návrh na Geopark Rio Coco nebo Demokratická republika Kongo, kde ministerstvo podporuje analýzy na zjištění potenciálu pro zřízení geoparku v provincii Maniema v rámci komplexního zalesňovacího projektu nadace Zelené plíce světa.

Společenství globálních geoparků se již rozpíná na čtyřech kontinentech, zahrnuje 77 geoparků z 25 zemí, z nichž se 42 rozkládá v 16 evropských zemích. Smyslem činnosti geoparků je nejen ochrana a atraktivní výklad mimořádného geologického dědictví, ale především udržitelný rozvoj těchto území za maximální účasti místních obyvatel, a to zejména formou šetrného cestovního ruchu.

Další informace můžete získat u Ing. Martiny Páskové,Ph.D. z Odboru územních vazeb MŽP: martina.paskova@mzp.cz a také z tiskové zprávy k vyhlášení Geoparků na území ČR: www.mzp.cz/cz/news_100604_geoparky

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info