Informace zveřejněné Zemědělským svazem se nezakládají na pravdě

Tento týden byl v týdeníku Zemědělec zveřejněn článek Zemědělského svazu (ZS) shrnující informace ze zasedání ve Větrném Jeníkově. Jak jsme se bohužel přesvědčili, představitelé ZS zřejmě neznají základní principy rozdělování národních doplňkových plateb a výpočtu výše sazeb pro jednotlivé sektory. Jinak by totiž nemohli v textu uvést zcela zásadní desinformaci týkající se výše dotace na KBTPM. Při zveřejňování jejich odhadů totiž jaksi zapomínají uvádět, že veškeré finanční prostředky určené na KBTPM se nerozdělují podle tzn. prémiových práv, ale rozpočítávají se mezi všechny chovatele KBTPM, kteří v daném roce podali na KBTPM žádost a splnili podmínky.

V praxi to znamená, že stanovená výše obálky na KBTPM se nedělí pouze mezi držitele prémiových práv, kterých máme 90.300, ale mezi cca 160.000 krav, které se v současné době v ČR chovají. Není tedy pravdou, že na KBTPM bude letos rozděleno zhruba 3.790 Kč/krávu jak uvádí ZS. Po rozpočítání mezi všechny chovatele se výše této dotace výrazně sníží a bude se pohybovat (v závislosti na kurzu) někde okolo 2.200 - 2.300 Kč.

Nejsme příznivci výměny stanovisek prostřednictvím médií, nicméně s ohledem na to, že takto nepravdivé informace zveřejňuje ZS opakovaně, považujeme za nezbytné na to reagovat. Tyto a podobné desiformace totiž mohou navozovat pocity křivdy, nespravedlnosti či dokonce závisti (samozřejmě zcela neoprávněně). Těmito výroky tak ZS dává podnět k dalšímu zbytečnému a naprosto neopodstatněnému vyhrocování situace mezi chovateli masného skotu a producenty mléka. Žádáme proto ZS, aby při svých stanoviscích, které zásadním způsobem ovlivňují vnímání chovatelů KBTPM v očích ostatních zemědělců, postupoval korektně a uváděl vždy informace v plném rozsahu a nemátl tak zemědělskou veřejnost nepravdivými údaji.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info