Krach hrozí v Česku hlavně zemědělcům a zpracovatelům

K nejrizikovějším oborům podnikání v ČR patří zemědělství, zpracovatelský průmysl, obchod a doprava. Nejstabilnější jsou firmy, které podnikají ve finančních službách, školství, zdravotnictví a energetice. Vyplývá to z analýzy rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých sektorech podnikání, kterou zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA).

Výsledky vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. Detailní analýza ukázala, že krachem je ohrožena každá třetí firma podnikající v zemědělství a každý čtvrtý podnik ze zpracovatelského průmyslu, obchodu nebo dopravy. V těchto oborech činnosti působí největší počet společností s rizikovým ratingovým stupněm, případně stupněm "úpadek".

"Ekonomická recese v České republice se nejvýrazněji odrazila na společnostech podnikajících v oborech s přímou závislostí na vývoji ekonomického cyklu," komentovala výsledky analýzy ředitelka ČEKIA Alena Seoud.

Ve stavebnictví je 23 procent společností hodnoceno některým ze třech ratingových stupňů v kategorii "vynikající" a téměř 16 procent některým z ratingových stupňů riziko či "úpadek". "Náš ratingový model zcela nepotvrzuje obavy stavařů, kteří očekávají krach až pětiny stavebních firem. Trh dodavatelů těchto služeb se již značně pročistil v uplynulém období," dodala Seoud. Přesto však bude podle ní v následujícím období stavebnictví ovlivněno dalším úbytkem státních zakázek a tlakem na úspory od zadavatelů veřejných zakázek.

K nejstabilnějším oborům činnosti v ČR patří jednoznačně finanční služby, energetika, školství, a zdravotnictví, kde jsou nejvíce zastoupeny firmy s nejvyšším ratingovým stupněm, ukázala analýza. V energetice a finančních službách navíc podniká jen velmi malý počet subjektů s rizikovým ratingovým stupněm nebo se stupněm "úpadek".

Vysoký počet společností s "vynikajícím" ratingem" a nízký počet s "rizikovým" hodnocením je známkou toho, že energetika a peněžnictví jsou nejstabilnější obory podnikání v Česku, vyplývá z analýzy. "Společnosti podnikající v peněžnictví a pojišťovnictví na práh ekonomické krize vstoupily relativně silné a navíc přísně regulované v oblasti rizikových aktiv a pasiv. Energetika naopak těží ze svého silného postavení, které v některých oblastech připomíná oligopol, zatímco zdravotnictví a školství jsou služby, jejichž spotřeba se v jakékoliv době jen s obtížemi omezuje, což přispívá k jejich stabilitě," uzavřela Seoud.

Česká kapitálová informační agentura je přední tuzemský poskytovatel databází firem a ekonomických informací. Je součástí nadnárodní skupiny Bisnode AB, která je vedoucím poskytovatelem digitálních obchodních informací v Evropě.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%