Biorestaurace ve Francii budou podléhat kontrole

Ačkoli současná evropská právní úprava výroby a prodeje biopotravin nezahrnuje používání a prodej biopotravin v restauracích a gastronomických provozech, mají jednotlivé členské státy EU možnost tuto problematiku řešit vlastní právní úpravou.

Každý členský stát EU má možnost vytvořit vlastní pravidla pro restaurace a další gastronomické provozy, které nabízí biopokrmy nebo tvrdí, že na jejich výrobu používají suroviny z ekologického zemědělství.

Značný rozvoj gastronomických zařízení ve Francii, které používají biosuroviny, vedl tamní národní komisi pro ekologické zemědělství - Comité National Agriculture Biologique (CNAB) k přípravě několika právních úprav, které se budou vztahovat na komerční gastronomické provozy. Provozovny školního stravování jsou zatím z návrhu vypuštěny.

Návrh standardů obsahuje tři úrovně podle podílu surovin z ekologického zemědělství použitých při přípravě pokrmu: restaurace, používající jeden nebo jen několik surovin; restaurace s několika bio pokrmy nebo bio menu; a restaurace, které nabízí pouze biopokrmy. Návrh právní úpravy byl předložen v červenci a je do října otevřen k připomínkám.

V Německu tisíce bioprovozů

Také další evropské země se rozhodly tuto problematiku řešit a zajistit tak zákazníkům gastronomických zařízení jistotu a maximální transparentnost dodavatelského řetězce biopotravin. Příprava a podávání biopokrmů je právně upraveno například v Německu i v Rakousku. V Německu se počet certifikovaných gastronomických provozů počítá na tisíce, včetně provozovat ve školních jídelnách a univerzitních kampusech. Také v Rakousku se vloni uvedené právní úprava setkala s velkým zájmem jak provozovatelů restaurací, tak zejména zákazníků.

U nás zatím šedá zóna

V České republice je zatím tato oblast neřešena. Ministerstvo zemědělství, odpovědné za právní úpravu ekologického zemědělství, zatím podle našich informací žádnou úpravu nepřipravuje. Používání místních biopotravin v restauracích si získává v posledních letech popularitu a řada restaurací je používá, aniž by o tom informovala své zákazníky. Některé restaurace se ale používáním bioproduktů chlubí a je jen na jejich svědomí, zda jsou informace pravdivé.

Ty české restaurace a provozovny veřejného stravování, které chtějí svým zákazníkům ukázat, že bioprodukty používají, mají možnost použít soukromé certifikační standardy společnosti KEZ o.p.s. Ta poskytuje certifikaci veřejných stravovacích zařízení, nabízejících jídla vyrobená z biosurovin. Jedinými provozovnami, které zatím tuto možnost využily, jsou tři restaurace brněnské společnosti Rebio.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info