Plochy ekologického zemědělství v Evropě rostly o 40 procent

Plochy ekologického zemědělství v Evropě v období 2000 až 2008 vzrostly zhruba o 40 %.

Plochy ekologického zemědělství v Evropě v rozmezí let 2000 až 2008 vzrostly zhruba o 40 procent. Jak oznámila Evropská komise, z celkové plochy 7,6 mil. hektarů byla téměř polovina luk a pastvin, zatímco v „konvenční“ oblasti to byla necelá třetina.

Na první pozici v Evropě podle ekologicky obhospodařovaných ploch je s 1,1 mil. ha Španělsko těsně následované Itálií (1,0 mil. ha) a Německem (0,9 mil. ha). Nejvíce ekologicky hospodařících podniků je v Rakousku (15 %).

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info