Biotechnologické plodiny jsou přínosem pro farmáře a životní prostředí

Podle Národní výzkumné rady Akademie věd USA je po 14 letech pěstování GM plodin v USA zřejmý jejich přínos pro farmáře i životní prostředí.

Čtrnáct let poté, co se v Americe objevily geneticky modifikované plodiny, je podle Národní výzkumné rady (NRC) Akademie věd USA zřejmý jejich přínos pro farmáře. Přechod z konvenčních plodin na GM plodiny se údajně vyplatí ekonomicky i ekologicky.

Debata ohledně dopadu GM plodin na farmy byla poháněna částečně rozmanitostí zemědělství. To, zda studie zjistí výhody pro daného farmáře, závisí na konkrétní pěstované plodině, lokalitě a faktorech či například množství škůdců. V minulosti někteří vědci shromažďovali data, která podporovala jejich pohled na to, zda a nakolik technologie farmářům pomáhá.

Panel NRC prošel recenzovanou literaturu a došel k závěru, že dopad technologických plodin je obvykle jednoznačný. Pokud je obilí posíleno bakteriálním genem pro toxin, který zabíjí hmyz, mohou farmáři používat méně nebezpečného insekticidu. Podobně sojové boby s genem, který jim zajišťuje imunitu vůči herbicidu glyfosátu, vyžadují méně orbu půdy, což má za následek menší hrozbu eroze. Celkové množství používaného herbicidu vzrostlo, avšak nebezpečnější herbicidy byly nahrazeny glyfosátem. Mnoho vlivů však zatím ještě musí být prozkoumáno.

Panel také varuje, že stávající zisky nejsou zaručeny. Musí se například ještě více pokročit ve zpomalování vývoje rezistentních plevelů, například používat více než jednu chemikálii. Glyfosát je díky své relativní neškodnosti mimořádný a hrozba jeho ztráty je velkým nebezpečím. Dalším nebezpečím je snížení konkurence díky slučování v průmyslu a dominantnímu postavení několika málo hráčů. Tomuto tématu se v současnosti věnuje americké Ministerstvo spravedlnosti.

Biotechnologická kukuřice, sója a bavlna jsou již v Americe pevně zakotveny, avšak zpráva by mohla podpořit pěstování dalších GM plodin, jako například pšenice či brambor. Zpráva také může sloužit politikům v USA i jinde, kteří zvažují rizika a zisky GM plodin pro životní prostředí.

Science, 328, 2010, č. 5976, s. 295

EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 4, s. 61

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    88%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    0%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    12%