Vína je v celé Evropě méně

V sídle sekretariátu COPA/COGECA v Bruselu se 19. října uskutečnilo jednání odborníků ke komoditě víno. Debatu vedl předseda této pracovní skupiny Thierry Coste z Francie a za českou stranu se zúčastnil předseda Českého svazu vinařů Jiří Sedlo a Karel Matoušek, pracovník Agrární komory ČR.

Velmi zajímavé byly názory vinařů z jednotlivých členských zemí, kde se vinná réva pěstuje v nezanedbatelném množství, z nichž Jiří Sedlo vybral vždy podstatné části, které předkládáme.

Francie

Sklizeň bude vyšší než minulý rok asi o dvě procenta. Ceny červených stolních vín stoupají (nyní kolem 50 eur/hl), u bílých během roku 2010 stále klesají (nyní 37 eur/hl). Mírně vzestupný trend cen je patrný u vín CHOP (s chráněným označením původu) a červených CHZO (s chráněným zeměpisným označením), bílá vína CHZO v ceně stagnují. Zásoby vína jsou asi o dvě procenta nižší proti předcházejícímu roku. Dovoz vína se zvýšil v objemu o dvě procenta, ale v hodnotě o pět procent klesl.

Itálie

Vlivem klimatických podmínek a provedenému klučení je letos nižší sklizeň asi o jedenáct procent proti minulému roku i pětiletému průměru. Ceny všech druhů vín si udržují stálou a nízkou úroveň. Sudové víno bez původu se pohybuje cenově nad 6 Kč/l, víno s CHZO nad 7,50 Kč/l a víno s CHOP okolo 18 Kč/l. Červená vína jsou dražší. Existují poměrně velké zásoby z minulých let, zvýšil se dovoz a taky asi o pět procent vývoz vína.

Španělsko

Sklizeň ještě probíhá, bude přibližně o čtyři procenta vyšší než v minulém roce a o tři procenta nižší v porovnání s pětiletým průměrem. Cena vína bez chráněného původu poklesla na nejnižší úroveň za posledních patnáct let. Množství exportovaného vína se zvýšilo, finanční hodnota stagnuje. Zvětšila se produkce hroznové šťávy jako alternativního nápoje místo vína. Negativně se projevila krize v Rusku. Řada vinařských podniků končí.

Slovinsko

Předpokládaná sklizeň bude asi o 25 % nižší proti minulému roku, přesto cena hroznů meziročně klesla. Cena červeného vína bez původu klesla o 50 % na 45 eur/hl, bílého jen o pět procent na 65 eur/hl. Naopak cena červeného vína s CHZO se zvýšila o třetinu na 145 eur/hl a bílého o patnáct procent na 100 eur/hl. Obdobný nárůst cen zaznamenalo i víno s CHOP – červené téměř o 60 % na 270 eur/hl a bílé o patnáct procent na 205 eur/hl. Dovoz vína se snížil asi o pět procent v objemu a patnáct procent v hodnotě, vývoz v objemu narostl o 20 %, avšak ve finančním vyjádření klesl o pět procent. Bilance dovozu a vývozu je téměř vyvážená.

Řecko

Letošní sklizeň bude o osm procent menší ve srovnání s minulým rokem a o 20 % menší proti pětiletému průměru. Cena všech kategorií vín se zvýšila o necelých deset procent. Asi 80 % produkce vína se spotřebuje v zemi, zbytek se vyváží. Spotřeba vína mírně klesla. Zavedené klučení vinic se neosvědčilo jako prostředek stabilizace trhu s vínem.

Rakousko

Sklizeň bude asi o 30 % nižší ve srovnání s již podprůměrnou sklizní minulého roku, ale kvalita bude vysoká. Cena hroznů stoupá až k hodnotě jednoho eura za kilogram. Ceny všech kategorií vín mají mírně stoupající tendenci. Bílá vína jsou dražší než červená. Běžné samozásobení tuzemským vínem z 80 % se z letošní sklizně nepodaří zajistit, zvýší se dovoz levných vín. V roce 2009 se zvýšil export vína v objemu i jeho hodnotě, zatímco import klesl.

Slovensko

Sklizeň bude přibližně o 60 % nižší v porovnání s minulým rokem, zásoby jsou nízké. Přitom i ceny vína jsou nízké. Červená vína mají vyšší cenu proti bílým. Předpokládá se vyšší dovoz vína.

Česká republika

Oproti dlouhodobému průměru bude sklizeň o 50 % nižší, ceny hroznů stouply až k jednomu euru za nkilogram. Na trhu s vínem se vyšší ceny hroznů a jejich menší množství zatím v cenách neodrazily.

Lucembursko

Rovněž v Lucembursku bude nižší sklizeň, ale jenom o patnáct procent. Ceny vína jsou stabilní, zemské sudové víno stojí kolem 170 eur/hl, CHOP přes 300 eur/hl, ceny červeného jsou vyšší než bílého. Dovoz vína v roce 2009 se mírně snížil, export naopak zvýšil.

Německo

Sklizeň se předpokládá asi o 20 % nižší proti minulému roku a o 25 % nižší ve srovnání s pětiletým průměrem. Ceny sudového vína se zvýšily asi o 25 %. V supermarketech se zvýšila cena přibližně o 0,30 eura/l. Vyšší ceny jsou u červených vín. Objem dovozu vína se v roce 2009 zvýšil o čtyři procenta při stejné ceně, množství vývozu se snížilo o tři procenta při snížení hodnoty o sedm procent.

Portugalsko

Letošní sklizeň je asi o deset procent vyšší proti minulému roku a je na úrovni pětiletého průměru. Velmi nízké ceny hroznů – kolem 0,15 eura/kg. Dovoz vína se meziročně zvýšil v objemových jednotkách o deset procent, ale klesl ve finanční hodnotě o sedm procent. Export se snížil v objemu (o 20 %) i v hodnotě (o 5 %).

Maďarsko

Sklizeň je o 30 % nižší proti minulému roku. Ceny hroznů se zvýšily. Ceny vína jsou zatím téměř konstantní. V důsledku klučení vinic se snížil produkční potenciál tak výrazně, že Maďarsko se stane letos a v dalších letech spíše dovozcem vína než jeho vývozcem.

Bulharsko

Sklizeň bude o 14 % vyšší ve srovnání s minulým rokem a o 12 % nižší proti pětiletému průměru. Celková sklizeň přesáhne 1400 tisíc hektolitrů (téměř čtyřnásobek sklizně ČR).

Kypr

Sklizeň bude podle údajů Evropské komise o 25 % nižší ve srovnání s minulým rokem a o 15 % nižší proti pětiletému průměru. Celkem se sklidí asi 110 tisíc hektolitrů (třetina sklizně ČR).

“V organizaci COPA/COGECA došlo v sekretariátu ke zřízení jednoho místa na trvalý úvazek pro sledování trhu s jednotlivými zemědělskými komoditami, mezi nimi i s vínem. V diskusi bylo konstatováno, že chybí pravidelné sledování trhu s vínem v rámci Evropské unii, ale i v rámci světa. Statistiky sice existují, ale obsahují jen data z poměrně dávné minulosti, nejsou použitelná pro přítomnost a už vůbec ne pro odhad budoucnosti,” konstatoval po jednání Sedlo. “Existuje nebezpečí, že si aktuální data bude zjišťovat jen obchodní sféra v neprospěch producentů. Spotřebitelské ceny vína na rozdíl od producentských neklesají. Ve Francii vznikl zákon o cenách, kde se sleduje vztah producent hroznů – producent vína – obchodník,”vysvětlil dále Sedlo. Na jednání se také hovořiloo nesmyslném návrhu zrušit po roce 2015 registr vinic. “To by vedlo k chaosu a k větším přebytkům vína v rámci EU, které by bylo nutné za značné finanční prostředky z trhu stáhnout, a tím k sociálním nepokojům ve více regionech,” uzavřel Sedlo.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info