Unijní státy musí EU vrátit peníze

Za neoprávněně vyplacené dotace a pokuty za zanedbání kontrolní činnosti musí unijní státy zaplatit do společné kasy více než 578 mil. €.

Členské státy musí EUvropské unii uhradit částku ve výši 578 mil. eur z důvodu neoprávněně poskytnutých zemědělských dotací nebo z důvodu zanedbaných kontrol. Na Řecko připadá nejvyšší částka ve výši 336 mil. €, více než polovina z této částky jde na vrub pochybení vlády při odvozování dotací podle výměry zemědělské půdy. Zejména se jednalo o nedostatky v systému identifikace zemědělských pozemků, v geografickém informačním systému a v místních kontrolách konaných v rámci plošných dotací včetně územních opatření v rámci rozvoje venkovského prostoru v žádostech z roku 2006.

S velkým odstupem následuje Rumunsko, které musí zaplatit částku 41 mil. €, Portugalsko 40 mil. € a Nizozemí částku ve výši 29 mil. €. Německo naproti tomu musí uhradit pouze platbu ve výši 2,4 mil. €, což je pro tento velký stát marginální záležitost. Rakousku EU nepřipsala k tíži - jako obvykle - žádné nesrovnalosti, za které by bylo nutné dodatečně platit.

Nejvyšší pokuty připadají v členských státech EU s 314 mil. € na plošné prémie, 57 mil. € připadá na prémie pro chovatele hospodářských zvířat a 54 mil. € na prémie pro pěstitele ovoce a zeleniny. V programech rozvoje venkova byla v rámci celé EU Komisí reklamována částka v objemu 46 mil. €. „Snažíme se provádět kontrolu výdajů na zemědělství co nejpřesněji tak, aby nedocházelo k zneužívání peněz daňových poplatníků“, uvedl komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%