Vyděšená Evropa: Po verdiktu Evropského soudu blokuje seznamy příjemců dotací

Zveřejňování dat o příjemcích zemědělských dotací je podle Evropského soudu v rozporu s ochranou osobních údajů. Jako první seznamy zablokovalo Německo, vzápětí se přidalo i Česko.

Soudní dvůr EU v Lucemburku vynesl precedentní verdikt: Členské státy unie by měly omezit zveřejňování informací o dotacích, které získávají evropští zemědělci – především však soukromí farmáři.

Evropské nařízení, které zveřejňování všech příjemců zemědělských dotací požaduje, je totiž podle soudního dvora v rozporu se směrnicí o ochraně osobních údajů, zakotvenou v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ta totiž říká, že zpracování osobních údajů může být provedeno jen tehdy, pokud k tomu poskytl zmíněný subjekt souhlas či je to ve veřejném zájmu.

Vyděšená Evropa

Verdikt už představitele členských strátů vystrašil – ačkoli evropský tribunál v odůvodnění výslovně píše, že se netýká již zveřejněných seznamů.

Německé ministerstvo zemědělství a výživy i přesto okamžitě zrušilo přístup do své databáze příjemců dotací. "Evropský soud rozhodl, že zveřejnění příjemců dotací EU v oblasti zemědělství ve své současné podobě není v souladu s právem společenství. Do doby vydání nových pravidel je přístup na tyto stránky pozastaven," stojí na vstupní stránce do německé databáze příjemců dotací.

Máme právo na soukromí!

Verdikt je reakcí na žaloby dvou německých příjemců dotací. Ti totiž podali ke správnímu soudu ve Wiesbadenu žádost, aby zakázal zveřejňování údajů o dotacích, které se jich týkají.

Oba příjemci – první zemědělský podnik, druhý soukromý zemědělec – argumentovali tím, že zveřejňování částek obdržených z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova "není odůvodněno převažujícími veřejnými zájmy".

Jejich výtka směřovala proti internetové stránce německého Spolkového úřadu pro zemědělství a výživu, jež zveřejňuje nejen jména příjemců podpor z obou výše zmíněných fondů, ale i jejich bydliště, či výše částek. Wiesbadenští soudci se proto obrátili na Soudní dvůr EU, aby za ně uvedený rozpor legislativy vyřešil.

Ode dneška bez fyzických osob

Soudní dvůr EU dal v úterý druhému ze žalobců za pravdu a část evropského nařízení o financování společné politiky zrušil. Podle jeho verdiktu by se ona směrnice neměla týkat fyzických osob – tedy soukromých zemědělců.

"Prováděcí pravidla… jsou neplatná v rozsahu, v němž – pokud jde o fyzické osoby, které jsou příjemci podpor z EZZF a EZFRV – tato ustanovení vyžadují zveřejňování osobních údajů o všech příjemcích, aniž činí rozdíl podle takových relevantních kritérií, jako je doba, po kterou takové podpory dostávali, frekvence podpor nebo jejich typ a výše," uvedli soudci ve svém verdiktu, na nějž poukázal blog Jiné právo.

Sdělení, jaký rozsah zveřejňovaných informací by pro něj byl přijatelný - a tedy i návodu jak upravit zmíněnou směrnici - se však lucemburský tribunál vyhnul. Jen stručně uvedl, že by zveřejňování jmenovitých údajů mělo být "omezenější".

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info