Certifikovaná kvalita belgického masa

Flanderský Agrární marketingový úřad VLAM se sídlem v Bruselu dostane v příštích třech letech z Evropské unie na dotacích celkem 2,74 milionů EUR. Evropskou unií je zastřešována a podporována (částkou 1,9 milionů EUR) kampaň na podporu programu k získání razítek zkušebny Meritus (hovězí maso), Certus (vepřové maso) a BCV (telecí maso). Zbylé peníze získá VLAM ke spolufinancování kampaně na brambory a kvalitnější zeleninu.

Příspěvky jsou vázány povinnostmi vyplývajícími z programu Evropské unie pro kvalitní agrární výrobky.

Od října 2010 spustil VLAM, v rámci belgického

Business-to-Consumer,společnou kampaň, s mottem „Meritus, Certus, BCV. Vaše záruka masa špičkové kvality.“ Společné reklamní prostředky přinášejí zvýšení významu všech tří razítek uvedených certifikačních zkušeben.

Hlavním poselstvím této kampaně je ubezpečení spotřebitelů, že systém kvality pro maso špičkové jakosti podléhá, na všech úrovních výroby, přísné kontrole. Certifikace výrobků specifikovaných ve speciálním seznamu je potvrzením, že tyto potraviny odpovídají standardům evropských norem.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info