SZIF dočasně zneviditelnil seznam příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s okamžitou platností z technických důvodů dočasně zneviditelnil seznam příjemců dotací na své webové stránce, aby po dobu nezbytně nutnou provedl úpravy tohoto seznamu příjemců dotací v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.

Na základě rozsudku Soudního dvora EU jsou ode dne vyhlášení rozsudku, tj. od 09.11.2010 neplatná nařízení Rady a Komise (ES), která vyžadují zveřejňování osobních údajů příjemců dotací z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a to pouze u fyzických osob. Účinnost není retroaktivní, tzn. údaje zveřejněné před rozsudkem mohou být zveřejněny. Rozsudkem není napadeno právo na informace o dotacích jako takových.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info