Seminář o problematice trávení volně žijících živočichů bude ukončen tiskovou konferencí

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pořádají ve čtvrtek 18. listopadu Seminář věnovaný problematice boje se zakázanými prostředky zabíjení živočichů s konkrétním zaměřením na úmyslné používání otrávených návnad.

Zabíjení otrávenými návnadami patří mezi zakázané metody usmrcování živočichů, a to jak podle národní a evropské legislativy, tak i podle mezinárodních úmluv, zejména Úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť (tzv. Bernské úmluvy). Jako smluvní strana Úmluvy byla Česká republika na Stálém výboru Bernské úmluvy v roce 2009 vyzvána k řešení případů otrav dravých ptáků i jiných živočichů zakázanou látkou karbofuranem.

Přestože se Ministerstvo životního prostředí problému dlouhodobě věnuje, nedaří se do vyšetřování případů otrav zapojit klíčové skupiny. Seminář má proto vytvořit prostor k navázání spolupráce a vytvoření koordinovaného postupu při vyšetřování případů otrav volně žijících živočichů. K účasti proto byli pozváni zástupci Policejního prezidia ČR, České inspekce životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a Českomoravské myslivecké jednoty. Tato činnost potenciálně může ohrozit i lidské zdraví a proto byl přizván i zástupce Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru problematiky byl pozván i host z Prezidia policejného zboru Slovenské republiky, který představí tamní postupy vyšetřování.

Tisková konference se bude konat po ukončení semináře dne 18. 11. 2010 od 12:15 hodin v zasedací místnosti č. 900 v budově Ministerstva životního prostředí – Vršovická 65, Praha 10.

Prosím, abyste potvrdili svoji účast do čtvrtka 18.11. do 10:00 hodin kolegovi Petru Kučerovi petr.kucera@mzp.cz, nebo na telefon: 267 12 2944.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info