Světový mléčný trh stabilní

Navzdory znatelnému rozšíření produkce mléka v hlavních producentských zemích v letošním roce převažují i nadále na mezinárodních trzích stabilní tendence, jak bylo uvedeno na vrcholném světovém setkání Mezinárodní mlékařské federace (IDF), které se konalo v Aucklandu na Novém Zélandu.

Adriaan Krijger z holandského Dairy Board uvedl, že výhledy pro rok 2010 jsou zatím lepší než tomu bylo na začátku roku. Od brzkého jara byla produkce mléka hnána vpřed díky vyšším tržbám. Jedním z pozitivních faktorů, které mají vliv na upevnění situace na trhu je podle Krijgera neklesající poptávka po sušeném mléce ze strany Číny.

Jeho kolega Jürgen Jansen – také z nizozemského Dairy Board – poukázal na pokračující nízký nabídkový strop na mezinárodních trzích s mlékem. Pět největších producentů pokrývá více než 70 % poptávky.

Bob Yonkers z IDF vyčíslil růst světového obchodu s mléčnými výrobky v roce 2009 v porovnání s rokem předchozím i přes hospodářskou krizi na 7 % a očekává další růst zahraničního obchodu s mléčnými výrobky. V první polovině letošního roku tento trend očividně pokračoval, prohlásil dále Yonkers.

(ZMB, AMI) - Jacqueline Pietersová z Rabobank uvedla, že trh s mlékem roste asymetricky. Na jedné straně sice enormně roste v rozvojových zemích a na druhé straně se ve vyspělých zemích dá sotva hovořit o výraznějším růstu. Poptávka na expandujících trzích nebude s to být pokryta z lokálních zdrojů. Proto bude dále poptávka po dovozech zejména z Nového Zélandu, Evropy a USA. Ceny mléka a mléčných výrobků budou podle odhadů Rabobank vyšší než v minulosti, ale současně zůstanou volatilní.

Cees’t Hart ze společnosti FrieslandCampina ve svém prohlášení uvedl, že je potřeba více upozorňovat spotřebitelskou veřejnost na pozitivní aspekty mléka jako je vysoká koncentrace živin. V posledních letech proběhla „komoditizace“, nyní je potřeba se víc zaměřit na inovace a tvorbu nových značek zdravých produktů. Další výzvou je udržitelnost. Alex Chu z Dah Chong Hong Holdings Limited zmínil, že mléčný trh v Číně od roku 2004 do roku 2008 vzrostl o 78 %. Postupně rostlo povědomí o zdravotních přínosech konzumace mléka. Skandál s melaminem ale poškodil důvěru v lokální produkty, čímž došlo ke zkomplikování situace na trhu. Vláda byla velmi znepokojena a bezpečnost potravin, integrita v řetězci tvorby přidané hodnoty a zpětná dohledatelnost jsou nyní pro ni tématy nejvyšší priority. Chu predikoval další nárůst spotřeby mléka v Číně. Ve venkovských oblastech dosahuje konzumace mléka pouze 3 kg na obyvatele.

USA: Jerry Kozak z organizace sdružující prvovýrobce mléka NMPF spatřuje jako hlavní výzvu do budoucna především cenovou volatilitu a mzdové náklady, očekávání společnosti a spotřebitelů a narůstající regulace v oblasti obchodu a ochrany prostředí. Těmto výzvám bude možné podle jeho odhadu čelit pomocí nástrojů rizikového managementu, lepšího informování spotřebitelů a většího důrazu na „best management practice“. Od roku 2012 bude platit ve Spojených státech nový zemědělský zákon, který pravděpodobně povede ke konverzi amerického systému tržních pravidel. NMPF navrhuje systém přímých plateb, s jejichž pomocí by měla být zajištěna určitá marže mezi náklady na krmení a cenou mléka.

Niels Graugaard ze společnosti GEA ve svém příspěvku poukázal na pozitivní vliv cenové volatility na zvýšení cenové hladiny. Na začátku řetězce vytváření přidané hodnoty, také u výrobců, je volatilita nejvyšší. Na interaktivní dotazy z publika jak je možné volatilitu zredukovat byla nejčastější odpověď že je to možné pomocí uzavírání dlouhodobých kontraktů.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    86,66%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,33%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10%