V Lesích ČR probíhá standardní a dlouhodobě plánovaná kontrola NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v těchto dnech zahájil ve státním podniku Lesy ČR standardní a dlouhodobě plánovanou kontrolu.

Lesy ČR byly do Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 zařazeny před více než dvanácti měsíci, konkrétně 19. října loňského roku. NKÚ písemně oznámil LČR plán zahájení a realizace kontroly v dubnu letošního roku. Vedení LČR projednalo záležitost na poradě vedení a určilo odpovědnou osobu pro zajištění spolupráce s pověřenými pracovníky NKÚ.

Začátkem listopadu byl mezi NKÚ a LČR dohodnut termín zahájení kontroly na den 18.11. 2010, kdy proběhlo setkání vedení podniku se členem NKÚ a kontrolní skupinou. Státní podnik poskytne kontrolní skupině při realizaci jejích kontrolních oprávnění veškerou součinnost,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Kontrola NKÚ v podniku lesy České republiky, s.p. je součástí plánu dlouhodobého kontrolního programu NKÚ. LČR jsou uvedeny v Plánu kontrolní činnosti NKÚ pro rok 2010, který je veřejně přístupný na stránkách úřadu (viz. http://www.nku.cz/scripts/rka/plan-kontrol.asp?rok=2010).

V roce 2004 prováděl NKÚ obdobnou kontrolu zaměřenou na majetek státu a prostředky poskytnuté LČR ze státního rozpočtu.

Kontrola NKÚ je standardní a běžnou záležitostí kontrolní aktivity NKÚ. Kontroly jsou Úřadem dlouhodobě plánovány a jsou prováděny nejen u státních podniků, státních orgánů a institucí, ale i u jiných subjektů.

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info