Zemědělci přes palubu

Zemědělský výbor PSP hodil 24. 11. 2010 zemědělce přes palubu.

Vedení AK ČR vyjadřuje touto cestou hrubé znepokojení a zklamání nad postupem Zemědělského výboru PSP, který na svém včerejším jednání k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011 pro kapitolu Ministerstva zemědělství v plné míře zamítl iniciativní návrh některých svých členů k navýšení částky na dorovnání přímých plateb z nuly na maximálně možných 4,8 mld. Kč, včetně definice zdrojů k pokrytí této částky.

„Poslanci a členové ZV PSP tak vůbec nevzali v potaz výzvu zemědělců a potravinářů předloženou v Prohlášení zemědělců a zpracovatelů směrovanou členům vlády ČR, Poslanecké sněmovně a Ministerstvu zemědělství.Prohlášení vzešlo z veřejného setkání ze dne 23. listopadu 2010 ve Velkém sále pražské Lucerny, kde se sešlo přibližně 2.200- 2.300 osob,“ uvedl Jan Veleba, prezident AKČR.

„O vztahu a přístupu poslanců a členů ZV PSP k diskuzi s odbornou veřejností, jejichž zájmy by měli primárně hájit svědčí i fakt, že pozvání do Lucerny přijali pouze poslanci Pavel Kováčik, a Ladislav Skopal., čili poslanci za ČSSD a KSČM a hejtman Jihočeského kraje Michal Hašek(ČSSD) a senátor Jan Hajda (ČSSD)“ konstatoval viceprezident AK Jindřich Šnejdrla, který jednání zemědělců v Lucerně moderoval.

Prezident AK ČR Jan Veleba proto svolává na začátek prosince jednání představenstva dozorčí rady Agrární komory, na kterém se přítomní vyjádří ke vzniklé situaci a zváží revizi závěrů Prohlášení z Lucerny ve smyslu přijetí ráznějších kroků a opatření. „Snažíme se také definovat možné další směry k řešení a hledání pomoci sektoru ,aby mohlo dojít k posílení národního dorovnání přímých plateb, jakožto rozhodující položky pro udržení alespoň minimální úrovně konkurenceschopnosti na trhu EU,“ uzavřel Veleba.

Eugenie Línková

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    88%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    0%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    12%