Česká republika v Bruselu podpořila modernizaci Společné zemědělské politiky

Další z pravidelných Rad pro zemědělství a rybářství členských států EU 29. listopadu dominovala otázka rybolovných práv. V předvečer zasedání se uskutečnilo druhé setkání ministrů zemědělství členských států EU-12. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství pan Juraj Chmiel, akcentovala hlavně spravedlivé podmínky, odmítavý postoj vůči zastropování plateb a potřebu dalšího zjednodušování a modernizace SZP.

Jako každoročně v tomto období diskusi vévodila problematika rybolovných práv. Ministři členských států usilovali o dosažení dohody ke stanovení rybolovných práv u hlubokomořských druhů na roky 2011 a 2012. ČR podporuje vyváženou dohodu dotčených států, očekává totiž stejný přístup členských států k tématům sladkovodní akvakultury, která jsou pro ČR, jako i ostatní vnitrozemské státy, prioritní.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova pan Dacian Ciolos oficiálně představil Sdělení EK k budoucí podobě SZP. Delegace vesměs označily dokument EK za dobrý základ pro další diskusi, volaly po posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství a zacílení na aktivní zemědělce. S tím souvisí potřeba jednoznačně definovat, co se pod pojmem aktivní zemědělec skrývá. Větší podporu by si podle názoru mnohých členských států zasloužili mladí začínající farmáři.

Ze strany států EU-12 s podporou řady států staré unijní patnáctky zazněla výzva ke spravedlivému rozložení přímých plateb mezi členskými státy a odstranění historických referencí. ČR, Slovensko, Německo a Rumunsko se vyslovily proti jakémukoliv zastropování plateb. Delegace téměř jednomyslně podpořily další potřebu zjednodušování opatření v rámci SZP. ČR ve svém vystoupení akcentovala hlavně spravedlivé podmínky, odmítavý postoj vůči cappingu či potřebu dalšího zjednodušování a modernizace SZP. Detailnější diskuse bude pokračovat na prosincovém zasedání Rady, v rámci níž plánuje předsednictví strukturovat debatu prostřednictvím konkrétně cílených dotazů.

Přijaté Závěry Rady k dobrým životním podmínkám psů a koček vychází z iniciativy belgického předsednictví a zabývají se zejména usnadněním volného pohybu/obchodu se zvířaty uznanými v chovu, a to hlavně z pohledu jejich welfare či možností přenosu nákaz a eliminace chorob, včetně geneticky podmíněných. ČRv této věci požaduje, aby EU brala ohled na zákony členských států. EK by se tak nově měla sladěním pravidel zabývat, prozkoumat situaci v jednotlivých zemích a případně navrhnout novou unijní legislativu.

V předvečer zasedání ministrů zemědělství a rybářství se z iniciativy Polské republiky uskutečnilo druhé setkání ministrů zemědělství členských států EU-12. Vedle diskuse k Bratislavské deklaraci V4+2 k reformě SZP proběhla i stručná výměna názorů ke Sdělení Komise k budoucnosti Společné zemědělské politiky. K Bratislavské deklaraci se připojilo i Lotyšsko, tím se počet signatářů deklarace, která je brána jako jistá protiváha k francouzsko-německému prohlášení, zvýšil na sedm.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info