MŽP chce uvolnit ruce podnikatelům

Ministr životního prostředí předloží do konce roku 2010 vládě materiál, který by měl napomoci rozvoji podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí.

Dokument s názvem „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí“ obsahuje 96 podnětů, které se vztahují k předpisům na ochranu životního prostředí. Body posuzovala jednotlivě meziresortní pracovní komise a navrhovala řešení.

„Pokud se podaří uvést do praxe všechna navržená opatření, můžeme podnikatelské sféře ušetřit až 8,74 miliard korun ročně. Přesnější odhady úspor vyčíslíme vždy při zpracování návrhu konkrétního předpisu,“ dodává ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Prvních 18 podnětů už naplnila novela zákona o vodě a novela zákona o odpadech. Její součástí je i navrhované zrušení povinnosti zpracovávat Plán odpadového hospodářství. Jen toto snížení administrativní zátěže by ušetřilo 62 milionů Kč.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info