Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2011 uzavřena

Včera 7.12.2010 došlo k dohodě mezi zástupci zemědělských zaměstnavatelů tj. Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů na straně jedné a na straně druhé Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR o kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2011. Obě strany se po poměrně složitých jednáních dohodli na navýšení mzdových tarifů, v průměru cca o 2,7 %. Toto zvýšení zohledňuje skutečnost, že v roce 2010 nedošlo v zemědělství k nárůstu tarifních mezd. Za 1. - 3. čtvrtletí letošního roku jsou mzdy v zemědělství nižší o 5.500 Kč než celostátní průměr.

Pozice Zemědělského svazu ČR v tomto procesu byla poměrně složitá, neboť reálná ekonomická situace zemědělských podniků není příznivá. To se promítlo v letošním roce do poklesu zaměstnanosti o cca o 8.000 osob (tj. 7%) a poprvé od vstupu do EU došlo i k absolutnímu poklesu mezd o cca 900 milionů Kč.

I pro rok 2011 počítají partneři s rozšířením závaznosti této kolektivní smlouvy na všechny podnikatele v zemědělství.

V Praze dne 8.12.2010

Kontakt pro další informace:

Ing. Miroslav Jirovský, předseda ZS ČR, tel.: 226211002

Ing. Martin Pýcha, tajemník ZS ČR, tel.: 602790273

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info