SZIF vyplatil zemědělcům za 1. pololetí roku 2011 více jak 13 miliard Kč.

Praha 17. 8. 2011 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil zemědělcům v 1. pololetí roku 2011 částku ve výši 13 130 344 tisíc Kč. Z tohoto objemu je 4 741 386 tisíc Kč ze státního rozpočtu, zbytek 8 388 958 tisíc Kč z Evropské unie. SZIF předpokládá, že do konce roku vyplatí zemědělcům celkem 37 miliard korun, což bude zhruba o dvě miliardy korun více než v loňském roce.

V rámci Společné zemědělské politiky existuje celá řada dotačních programů, které pomáhají zemědělcům v ČR. Administrátorem těchto dotací je Státní zemědělský intervenční fond, který je akreditovanou platební agenturou, neboli zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené formou SAPS – jednotné platby na plochu, tj. na hektar obhospodařované zemědělské půdy. V rámci těchto přímých plateb bylo vyplaceno za 1. pololetí tohoto roku celkem 3 268 042 tisíc Kč.

Velké možnosti pro zlepšení konkurenceschopnosti českých zemědělců představují projekty v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova (PRV) a nezanedbatelnou finanční pomocí jsou také tržní opatření Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. Na Program rozvoje venkova bylo vynaloženo celkem 8 084 225 tisíc Kč a v rámci společné organizace trhu bylo vyplaceno celkem 157 508 tisíc Kč.

„V průběhu prvního pololetí se nám také výrazně podařilo snížit byrokratickou zátěž kladenou na žadatele. Ve 13.kole PRV jsme spustili pilotní projekt, který významně přispěl ke snížení administrativní náročnosti pro žadatele. Těší mě, že tento projekt je pozitivně vnímán nejen samotnými žadateli, ale i nevládními zemědělskými organizacemi,“ říká ředitel SZIF Oldřich Černoch.

Kateřina Böhmová

tisková mluvčí SZIF

Plné znění tiskové zprávy včetně přílohy Přehled výplat v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) za 1. pololetí 2011 naleznete v PDF verzi ke stažení.

PDF verze ke stažení

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info