NEPOZORNOST NEBO ZLÝ ÚMYSL?

Nemohu ponechat bez povšimnutí komentář ing. Veleby (Zemědělec č. 32) k části mého článku (Zemědělec č. 30) a to i přesto, že on odpověď neočekává.

V části o udržitelnosti úrodnosti půdy, zachování obsahu humusu a organické hmoty bez chovu skotu, jsem nepsal o svých pocitech, nýbrž o zkušenostech a výsledcích našich jižních sousedů. Proto poznámka o „zvýšeném prahu citlivosti ...“ byla, slušně řečeno, nepatřičná. Jestli šlo o nepozornost nebo záměr by měl čtenářům vysvětlit její autor.

Jestliže někdo obsah článku či jakoukoliv diskutovanou problematiku (například tak zvané „ždímání hektarů“) dobře či špatně pochopí, nesouvisí vůbec se vzděláním či zkušenostmi, se kterými se ing. Veleba vychloubá a už vůbec ne s mandátem po jakýchkoliv volbách. Často může jít ze strany kritika (hlavně „neomylného“) o zkreslení záměrné na příklad vytržením části pasáže z kontextu celého textu nebo rozhovoru.

Závěrem bych chtěl podotknout, že jste opět přehlédl můj opakovaný dotaz na údajnou likvidaci chovu chovů prasat ve vámi řízených podnicích. Stejně tak nebyla ve vašem článku ani zmínka o podílu také vaší viny na likvidaci tří cukrovarů. Věřím, že tak učiníte co nejdříve a prosím o větší serióznost.

Autor: Ing. Jan Váňa, CSc., soukromý zemědělec z ASZ Kroměříž

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info