Vývoz drůbežího masa z Evropské unie stoupá

Přehled největších dovozců evropského drůbežího masa a největších exportérů z řad zemí Evropské unie.

Vývoz drůbežího masa z Evropské unie byl v první čtvrtině roku 2011, oproti stejnému období loňského roku, výrazně zvýšený. Podle údajů Evropské komise mířilo od ledna do března 2011 ze společenství do třetích zemí celkově 327 000 tun drůbežího masa. To znamená, vzhledem ke stejnému období předchozího roku, který byl ještě pod negativním dopadem finanční a hospodářské krize, zvýšení o 92 000 tun, neboli o více než 39 %.

V celém roce 2010 bylo ze států Evropské unie vyvezeno okolo 1,26 milionů tun drůbežího masa, což odpovídalo, v porovnání s rokem 2009, zvýšení téměř o čtvrtinu a bylo to poprvé, kdy se tato hodnota vyšplhala nad hranici 1 milion tun.

Jen ve Francii a Nizozemsku byl nárůst vývozu drůbežího masa do třetích zemí, v období prvního čtvrtletí 2011, oproti množství dosaženému v předcházejícím roce, 30 %, tedy na 91 500 t, resp. 56 %, na zhruba 60 600 t. V Německu se jednalo o zvýšení vývozu o 3 %, na 31 400 t.

Největší rozdíl ve vyvezeném množství mezi nejvýznamnějšími odběrateli drůbežího masa z 27 členských států Evropské unie zaznamenal Hongkong, který svůj odběr v prvním čtvrtletí zvýšil o 90 %, na 52 800 t. Oproti období leden až březen 2010 relativně výrazně vzrostly i vývozy do Saudské Arábie, a to o 41 %, na 36 400 t. Třetím významným dovozcem byl Benin, u něhož vzrostl obrat o 19 %, na zhruba 25 900 t. Dále, ještě před Ruskem, následovaly státy západní Afriky. Rusko svůj dovoz drůbežích masných výrobků přiškrtilo o 12 %, na méně než 24 000 t. Také Ukrajina snížila nákup drůbežího masa z Evropské unie o 6 %, na 17 400 t.

Markantní nárůst byl však patrný u vývozu do Ghany, o 43 %, na celkových zhruba 14 300 t.

Současně s vývozy z Evropské unie vzrostly v prvním čtvrtletí 2011 i dovozy. Vzhledem ke zvýšení dovozu o 4 800 t neboli o 2,5 %, na 196 500 t, byla míra nárůstu tedy relativně nevýrazná. Zatímco dovozy z Brazílie poklesly o 2 600 t, neboli 2 %, na 135 900 t, dodávky z Thajska se zvýšily o 7 300 t, resp. o 21 %, na celkové množství kolem 42 300 t.

DGS, 2011, 63, č. 24, s. 2 ISSN 0948-4221 Mehr Geflügel exportiert

Zdroj: www.agronavigator.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info