Pěstování energetických rostlin i v roce 2011 na vzestupu

Plochy energetických a průmyslových rostlin v Německu pro letošní sklizeň dosahují téměř 2,3 milionů hektarů.

Energetické a průmyslové rostliny v Německu určené ke sklizni 2011 rostou na ploše 2 282 500 ha, jak odhaduje agentura FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe). To odpovídá zhruba 19 % zemědělských ploch Německa a meziročnímu vzestupu o více než 150 000 ha. Energetické rostliny se pěstují v současné době na ploše 1,96 mil. ha. Oproti předchozímu roku se pěstování rostlin pro výrobu bioplynu rozšířilo o 150 000 ha a pro výrobu bioetanolu přibližně o 10 000 ha. Plochy řepky pro získávání bionafty a čistého rostlinného oleje jako paliva ve srovnání s rokem 2010 se však zhruba o 30 000 ha snížily. Plochy průmyslových rostlin zůstaly stejně jako v minulých letech relativně konstantní.

Řepka i přes mírný pokles pěstování pro výrobu biopaliv zůstává nejvýznamnější energetickou a průmyslovou rostlinou v Německu. Výrazný vzestup je zaznamenán u rostlin, které se používají pro výrobu bioplynu. Kukuřice a obiloviny zde zaujímají lví podíl, na významu však nabývají nové rostliny, které se často nacházejí ještě ve fázi testování, jako např. proso nebo mužák prorostlý.

Pěstování rostlin na výrobu pevných paliv v roce 2011 rovněž vzrostlo. Pěstují se především rychle rostoucí dřeviny jako topoly, vrby a akáty k výrobě palivového dřeva a také ozdobnice čínská.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info