Podpora ekologického zemědělství v ČR

Zemědělský svaz podporuje ekologického hospodaření, jehož cílem je zajišťovat produkci biopotravin, ale nikoliv za současných pravidel. Současný systém podpory ekologického zemědělství v ČR totiž umožňuje neefektivní utrácení finančních prostředků. Každou jednu korunu produkce z ekologického zemědělství totiž stát podporuje třemi korunami na podporách a dotacích. A tak, přestože je k ekologickému hospodaření využíváno cca 12,5% zemědělské půdy, nedosahuje naše produkce biopotravin ani 1,5% z celkové produkce zemědělství a převážná část biopotravin se dováží ze zahraničí. Stávající systém podpory totiž nepožaduje po ekozemědělci, aby cokoliv vyráběl, stačí pouze půdu udržovat, a tak tato podpora nezabezpečuje plánovaný cíl, tj. zvýšit výrobu biopotravin a uplatnit je na českém trhu.

Výměra ekologicky obhospodařované zemědělské půdy zaznamenala v posledních letech v České republice významný nárůst. Od doby vstupu do EU se téměř zdvojnásobila na celkových 448 tis. ha v roce 2010 a cílem pro rok 2015 dle vládou schváleného Akčního plánu je překročit 600 tis. hektarů. Ekologičtí zemědělci tak již dnes hospodaří na 12,5% celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Přes takto významný podíl na výměře se ale na celkové zemědělské produkci podílejí  pouze 1,5%. Cílem ČR pro rok 2015 je, aby se podíl biopotravin zvýšil na 3% celkové produkce.

Hlavní příčinou tak nízké produkce biopotravin je v tom, že současná česká dotační politika po příjemcích podpor z ekologického zemědělství nepožaduje, aby ve skutečnosti jakékoliv biopotraviny vyráběli. Největší podíl na výměře zemědělské půdy mají travní porosty (82,4%), na kterých se ale pase velmi malé množství skotu. Oproti konvenčním zemědělcům, kteří chovají na hektar trvalých travních porostů 1,2 dobytčí jednotky, ekologičtí zemědělci chovají pouze cca 0,5 dobytčích jednotek. Ve skutečnosti tak ekologičtí zemědělci produkují bioseno (za rok 2009 vykázána produkce rostlinné výroby je z 91% v seně), které ale zůstává nevyužito, v nejlepším případě je zkrmeno v klasických chovech zvířat, v horším je pak spáleno nebo shnije na haldách. Skutečný efekt podpor tak přichází vniveč, protože se většina biopotravin musí dovézt ze zahraničí.

Špatně nastavený systém podpory ekologického zemědělství v ČR se tak nejen promítá v nízké celkové produkci zemědělství, ale i v narůstající závislosti na dovozech potravin a nízké přidané hodnotě zemědělské produkce, také i v poklesu zaměstnanosti. Nejhorší je ale demotivační efekt pro zemědělce, kteří se snaží řádně hospodařit. Ekologický zemědělec, aniž cokoliv prodá, totiž dle zelené zprávy obdrží dotace v průměru cca 13 tis. Kč na ha z.p. a navíc je zvýhodněn při žádostech o podporu investic. Přitom mnohdy ale nic nevyrábí, má minimální náklady a nemusí se obávat, jak dopadne úroda. Je tedy silně zvýhodněn proti klasickému zemědělci. A tak podle “Zprávy o ekologickém zemědělství za rok 2009“ průměrný ekologický zemědělec vyrobil biopotraviny v hodnotě jedné koruny za tři koruny dotací z veřejných zdrojů. U klasického zemědělce je tento poměr obrácený tj. na jednu korunu produkce obdrží podporu pouze ve výši cca 29 haléřů.

Ekologické zemědělství je důležitý směr zemědělského podnikání, který má nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale pomáhá zemědělcům uplatnit svou produkci na trhu. Aby se však čeští občané dočkali významného množství domácích biopotravin, je nezbytné, aby byl stávající systém podpory ekologického zemědělství změněn.

V Praze dne 31.8.2011

Další informace:

Ing. Miroslav Jirovský, předseda ZS ČR, tel.: 602540504

Ing. Martin Pýcha, tajemník ZS ČR, tel.: 602790273

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info