Minsk sází na velké podniky

Bělorusko plánuje v blízké budoucnosti vybudovat 160 velkých podniků zaměřených na produkci brambor.

Běloruská vláda ve snaze zvýšit agrární produkci sází nadále na velké organizace. Jak uvedl generální ředitel Výzkumné a pokusné stanice pro produkci brambor a zeleniny Akademie věd Běloruska Sergej Turko, mělo by být „v blízké budoucnosti“ v zemi zřízeno 160 velkých podniků zaměřených na produkci brambor. Výnosnost těchto velkých podniků je odhadována minimálně na 40 t/ha. Skladování a prodej brambor by mělo zajišťovat 16 regionálních speciálních podniků, které by byly zřízeny paralelně s velkými podniky, uvádí Turko. Dosud se koncentruje výroba brambor v Bělorusku v podstatě na privátní zemědělské podniky. V minulém roce bylo podle úředních údajů v zemi sklizeno celkem 7,83 mil. t brambor, což ve srovnání s rokem 2009 odpovídalo vzestupu o 9,9 %. Průměrný výnos pro rok 2010 činil 21,4 t/ha, čímž podle úředních statistik o 15 % překonal úroveň předchozího roku.

Kartoffelbau, 62, 2011, č. 6, s. 7

Zdroj: www.agronavigator.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info