Pilaři doufají v dřívější zahájení těžby

Ceny smrkového surového dříví zůstaly v Rakousku v srpnu na vysoké úrovni. Dříví kvality B 2b se obchodovalo za průměrnou cenu 96 eur/m3. Těžba probíhala bez větších problémů, přes velká vedra ve druhé polovině srpna byly hlášeny jen omezené lokality napadení kůrovcem. Řada pilařských závodů zastavila v srpnu výrobu na jeden až tři týdny, ale u většiny z nich to nebylo déle než v předcházejících letech.

Poptávka po pilařské kulatině je nadále vysoká, znatelně menší poptávku zaznamenali majitelé lesů ve III. kvartále po vláknině. Co se týká výhledové situace na pilách, je dosti rozdílná, některé pily očekávají už v září nedostatek suroviny a doufají, že hlavní těžební sezona bude zahájena dříve, podle možnosti už koncem září.

Většina pilařských závodů zatím považuje zásoby za dostačující, potvrzují ale, že musí sáhnout „hlouběji do kapsy“. Navíc se dá předpokládat, že v září bude cena kulatiny vyšší zhruba o 2 eura/m3. Nové smlouvy jsou uzavírány nejčastěji až na I. kvartál 2012.

Větší starosti činí pilařům situace na odbytových trzích. Stěžují si na vysoké ceny kulatiny a naproti tomu mizerné ceny řeziva, krizi v Evropě a s tím související nejistou finanční situaci na trzích, nepokoje v Severní Africe. Málokdy dříve se podle nich sešlo tolik faktorů, které by tak negativně ovlivňovaly trh s řezivem.

V Bavorsku zůstaly ceny kulatiny v srpnu poměrně konstantní, smrková kulatina kvality B 2b se obchodovala v průměru za 100 eur/m3, na severu Bavorska byly ceny o něco nižší. Bavorské státní lesy uzavírají v současné době nové roční smlouvy s většinou svých odběratelů, v jednání jsou ceny bez výrazných změn, v průměru 100 eur/m3 (+ - 2 eura/m3). Stejně jako v Rakousku jsou hlášena menší množství kůrovcového dříví, než se očekávalo. Tento nedostatek na trhu zatím nebylo možné nahradit dřívím z plánovaných těžeb.

V Bádensku-Würtembersku sází pilaři na to, že nové půlroční smlouvy budou uzavřeny již na cenu o 4,5 eur/m3 vyšší, což majitele lesů přiměje zahájit těžbu dříve a v maximálním rozsahu.

Zatímco státní lesy již oznámily, že zahájí těžbu dříve, majitelé malolesů vyčkávají a taktizují. Zatím ani velmi příznivé ceny je nepřesvědčily k tomu, aby zvýšili a uspíšili těžbu. Turbulence na finančních trzích způsobují, že majitelé malolesů sází na jistotu a budou v této situaci těžit jen tehdy, když budou nutně potřebovat peníze.

Většina bádensko-würtemberských pilařských závodů přerušila v letním období výrobu na obvyklé dva týdny. Stav zásob na pilách je poměrně uspokojivý, větší pily hlásí zatím dostačující zásoby, menší podniky již pomalu čerpají dříví z mokrých skládek.

Bez výrazných změn zůstaly v srpnu ceny vedlejších pilařských produktů. Změny cen se očekávají až ve IV. kvartále. Štěpka se obchoduje za 15,5 – 17,5 eur/prm, piliny za 12 – 14 eur/ prm.

Podle www.holz-zentralblatt.com, HN

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info