Odpovídající regulace trhů s ovocem a zeleninou

Francie a Španělsko sumarizovaly opatření v rámci krizového managementu v odvětví výroby ovoce a zeleniny.

Francie a Španělsko požadují zlepšení regulace trhů s ovocem a zeleninou v Evropské unii prostřednictvím zavedení vhodných opatření.

Při příležitosti setkání se svojí resortní kolegyní Rosou Aguilar ze Španělska francouzský ministr zemědělství Bruno La Maire v Paříži představil katalog nástrojů krizového managementu, které jsou z jejich pohledu nutné k řízení trhu se zeleninou a ovocem. K nim řadí možnost intervenčních nákupů na úrovni EU v průběhu pevně stanoveného časového období, které by měly být otevřené i pro individuální výrobce a ne jenom pro výrobní organizace. Pro případ vážné tržní krize volají La Maire a Aguilarová po komunikačních a reklamních akcích financovaných z rozpočtu EU, které by měly podpořit odbyt a konzumaci produktů, které se dostaly v evropském kontextu do krize.

Resortní šéfové kromě toho navrhnuli také zavedení pojištění příjmů na úrovni EU, které by mělo ochránit výrobce ovoce a zeleniny v období krize. Současně obě země podporují zavedení větší transparentnosti na trzích s ovocem a zeleninou; v tomto ohledu by mělo být zřízeno středisko pro sledování trhu s celounijní platností.

Agrární rozpočet EU by neměl být krácen

Za neodkladné opatření považují Madrid a Paříž zefektivnění organizace odvětví výroby ovoce a zeleniny. Musí dojít zejména k posílení vyjednávací pozice výrobců, což předpokládá přizpůsobení evropského práva v oblasti hospodářské soutěže. Dovoz ze třetích zemí vyžaduje efektivnější cenový mechanismus, který by měl přispět k větší transparentnosti a zesílení kontroly dodržování obchodní dohod. Aguilarová a La Maire se také shodli na tom, že současná krize v odvětví ovoce a zeleniny ještě více podtrhuje nutnost silné agrární politiky EU po roce 2013, objem finančních prostředků by měl přinejmenším zůstat zachován na současné úrovni, což je předpokladem pro zajištění účinné regulace trhů.

Ve všech multilaterálních obchodních jednáních by měl být uplatňován princip reciprocity norem a předpisů. Zemědělství již nesmí být déle vyrovnávací proměnnou světového obchodu. Z pohledu Agiulerové a Bruno La Maira byla chybou úplná liberalizace kontrolních nástrojů trhu s ovocem a zeleninou uplatněná v rámci EU před několika lety v rámci reformy trhu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info