EU pracuje na odvolání zákazu živočišných mouček

Uvolnění striktního zákazu zkrmování živočišného proteinu v EU je zase o něco blíže.

Deset let po výskytu prvního případu BSE v Německu a přijetí zákazu zkrmování proteinu živočišného původu hospodářským zvířatům pronikla diskuse o opětovném povolení zkrmování těchto proteinů i do v Evropského parlamentu.

Podle Dow Jones News budou zástupci EU-27 v příslušném výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat rokovat o souvisejícím návrhu zákonného předpisu. Hlasování by se podle informací Evropské komise mělo uskutečnit již v říjnu nebo listopadu letošního roku.

V souladu s tím již některé státy naznačily, že jsou pro rychlý pokrok v této otázce. Několik členských zemí EU však podle diplomatických zdrojů z Bruselu v současné době zastává spíše opatrnější postoj.

Je nutná spolehlivá testovací metoda

Podle Dow Jones News je návrh zákonného předpisu v současné době podroben kritice ze strany německého spolkového ministerstva zemědělství. Změna stávající právní úpravy by byla pro Berlín akceptovatelná jedině v případě, že by existovala spolehlivá testovací metoda, s jejíž pomocí by bylo možné nade vší pochybnost prokázat přítomnost proteinů živočišného původu v krmivu a zároveň stanovit, ze kterého živočišného druhu protein pochází. Takové metody by ale podle odhadu expertů mohly být k dispozici nejdříve v polovině roku 2012, uvedli diplomaté dále.

Žádné živočišné proteiny přežvýkavcům

Nové nařízení by podle návrhu EK mělo obsahovat zachování striktního zákazu zkrmování živočišných proteinů přežvýkavcům, ke změně by mohlo dojít u všežravců za předpokladu zachování zákazu kanibalismu. Živočišné moučky z brojlerů by tak v budoucnu mohly být zkrmovány prasatům a rybám a opačně. Proteiny z přežvýkavců by nesměly být ke krmení užitkových zvířat využity ani v budoucnu.

Speciální označování

Zkrmování by mělo být v budoucnu povoleno pouze za předpokladu, že budou výroba, přeprava a použití proteinů z různých druhů zvířat striktně navzájem odděleny tak, aby nemohlo dojít ke vzájemné kontaminaci. Nezbytnou podmínkou je existence speciálních testovacích metod, s jejichž pomocí bude možné i zpětně jednoznačně stanovit, ze kterého živočišného druhu byla moučka vyrobena. Proto návrh obsahuje také zvláštní požadavky na označování takových krmiv. Na obale by mělo být jasně uvedeno, z jakého druhu zvířete protein pochází a kterému druhu zvířat je ho možné zkrmovat.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info