Ředitel SZIF jednal s předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR

Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Oldřich Černoch se dnes sešel s představiteli Asociace soukromého zemědělství ČR v čele s jejím předsedou Josefem Stehlíkem. Navázal tak na letní sérii pracovních jednání s nevládními organizacemi. Stěžejními tématy tohoto jednání byla plošná změna postupu administrace žádostí ve 14. kole Programu rozvoje venkova, oboustranná snaha o proaktivní řešení klientského přístupu k žadatelům a dále byla ze strany zástupců ASZ v diskuzi otevřena konkrétní témata, která by měla směřovat ke zjednodušení některých procesů nebo přímo ke snížení administrativní zátěže zemědělců.

V úvodu jednání ředitel Černoch seznámil představitele ASZ ČR s postupem SZIF, kdy již plošně dochází k použití tzv. „nového“ postupu administrace žádostí ve 14.kole PRV, který žadatelům přináší zjednodušení v administraci příjmu žádostí. Pilotní projekt byl již vyzkoušen ve 13. kole a následně vyhodnocen. Předseda Stehlík potvrdil, že ASZ ČR nemá zatím žádné negativní připomínky od zemědělců a přislíbil poskytnout SZIFu zpětnou vazbu od svých členů.

Hlavními tématy diskuze bylo proaktivní řešení klientského přístupu SZIFu k žadatelům. Do jednání se promítly i některé dílčí podněty z Antibyrokratické komise MZe. Ředitel Černoch i předseda Stehlík se shodli, že se daří, díky dobře nastavené spolupráci, řešit konkrétní případy, nicméně konstatovali, že kvalitní klientský přístup je nepřetržitý proces, který vyžaduje stálou péči.

„Snažili jsme se poměrně detailně prodiskutovat některé sporné případy a jsem přesvědčen, že seriózní spolupráce nám pomůže zkvalitnit a zjednodušit celý proces administrace“, vysvětlil ředitel Černoch.

Jedním z návrhů, které zazněly ze strany ASZ ČR bylo využití Portálu farmáře na elektronické podávání změnových žádostí v projektech PRV a na podávání pravidelných měsíčních hlášení přímého prodeje mléka bez elektronického podpisu. Ze strany SZIFu zazněl příslib, že zpracuje detailní analýzu a pokusí se tuto změnu realizovat tam, kde to bude možné.

V závěru jednání se obě strany zaměřily i na oblast hospodaření na silně erozně ohrožených půdních blocích a kontrol ze strany SZIFu. ASZ ČR uvítala nabídku SZIF uspořádat pro zemědělskou veřejnost seminář, který přiblíží problematiku GAEC a předvede ukázkové kontroly.

Kateřina Böhmová

tisková mluvčí SZIF

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info