Je rajčatová biošťáva „výživnější“?

Z nové studie vyplývá, že šťáva z ekologicky pěstovaných rajčat obsahuje větší množství bioaktivních polyfenolů než šťáva z rajčat pěstovaných konvenčním způsobem.

Studie publikovaná v listu Food Chemistry přispívá k probíhající diskusi o obsahu živin v ekologicky pěstovaném ovoci a zelenině ve srovnání s odrůdami pěstovanými konvenčním způsobem. Pomocí analýzy hlavních složek, kterou provedli vědci ze španělské Universitat de Barcelona , bylo zjištěno, že obsah 12 fenolových sloučenin a antioxidační vlastnosti se u vzorků bio a klasické rajčatové šťávy vzájemně liší.

Základní rozdíly mezi ekologicky a konvenčními zemědělskými systémy pěstování plodin jsou ve způsobech hnojení půdy, které pak může teoreticky ovlivnit složení živin ve výsledných potravinách.

Předchozí studie přinesly ale opačné výsledky. V roce 2009 vyvolala studie britské FSA polemiku tím, že uvedla, že zde neexistují žádné rozdíly, co se týče obsahu živin. Výzkum prováděný na London School of Hygiene & Tropical Medicine dospěl k závěru, že neexistuje žádný důkaz, který by podpořil ekologické zemědělství a tvrzení, že biopotraviny obsahují větší množství nutričních látek. Nicméně několik posléze publikovaných menších studií zjistilo vyšší množství živin u ekologicky pěstovaných potravin včetně jahod.

Navíc také výsledky francouzských vědců jsou zcela v rozporu se stanoviskem FSA, protože podle nich ekologické rostlinné produkty obsahují více sušiny a minerálů (železa a hořčíku) a více antioxidantů, fenolů a polyfenolů.

Zjištění nové španělské studie se tedy se závěry francouzských vědců shodují. Jejich odůvodnění se opírá o tvrzení, že v případě, kdy se pěstují rostliny za přispění umělých hnojiv, ztrácejí přirozené obranné mechanismy. To může vést ke snížení odolnosti rostlin vůči nemocem včetně snížení obsah minerálů, vitaminů a sekundárních metabolitů, které jsou považovány za látky prospěšné pro lidské zdraví.

Zdroj: Organic tomato juice more „nutritions“ than conventional juice?

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info