V Přelouči se diskutovalo o možnostech spolupráce mezi ČR a SR v oblasti LEADER

Strategický dokument Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS) České republiky k budoucnosti metody LEADER po roce 2014 byl představen v rámci neformálního jednání 8. října v Přelouči.

Účastníci setkání, kterého se společně se zástupci venkova zúčastnil i náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, státní tajemník slovenského ministra zemědělství a rozvoje venkova Gabriel Csicsai a předseda Národní sítě MAS ČR František Winter, prodiskutovali rovněž možnosti spolupráce MAS ČR a SR za podpory národních sítí pro rozvoj venkova. Seznámili se také s příklady dobré praxe při administraci projektů metodou LEADER.

Zástupci sítí pro rozvoj venkova ČR a SR projednali budoucí spolupráci při podpoře projektů na sdílení zkušeností mezi MAS obou zemí. V Česku se bude na národní úrovni dále diskutovat, jak by mohlo Ministerstvo zemědělství co nejlépe podporovat základní teze Národního strategického plánu LEADER 2014+ při projednávání legislativního rámce pro nové programovací období v Evropské komisi i vůči dalším zainteresovaným resortním ministerstvům.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info