Certifikace GMP+ B2 pro společnost PREOL zaručuje nejvyšší stupeň kvality krmiv

PREOL, a.s., největší zpracovatel řepky olejné v ČR, úspěšně prošel procesem recertifikace s rozšířením zaručujícím nejvyšší stupeň kvality zpracování a výroby krmiv. Získal mezinárodní certifikát GMP+ B2, což umožní vývoz suroviny do celé Evropské unie. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti představitelů PREOL a BUREAU VERITAS v Lovosicích, v hotelu Lev. Společnost PREOL, a.s., je největším zpracovatelem řepky olejné, producentem řepkového oleje a zároveň i řepkového šrotu a dalších surovin pro výrobu krmiv. Řepkový šrot, je nutričně vysoce hodnotný materiál využívaný jako surovina průmyslově vyráběných krmných směsí hospodářských zvířat. Obsahuje vysoký podíl rostlinných bílkovin - až 35% proteinu. Zbytek tvoří rostlinná vláknina s žádoucími účinky na trávicí trakt hospodářských zvířat. Mastné kyseliny a reziduální řepkový olej, rovněž přítomné v řepkovém šrotu, jsou zase zdrojem energie v krmné dávce. "Preol prošel procesem recertifikace a rozšířením zaručujím nejvyšší stupeń kvality zpracování a výroby krmiv. Certifikát potvrzuje, že firma se neustále zlepšuje. Aby firma tento certifikát mohla obdržet, musí tento vývoj prokázat. To se v případě Preolu stalo," sdělil Stanislav Moučka, certifikační manažer Bureau Veritas. "Obhájení a rozšíření certifikátu přinese Preolu širší uplatnění vyráběných produktů na trzích EU, speciálně v Německu. Bez tohoto certifikátu, zaručujícího zdravotní nezávadnost procesu výroby a produktů samotných, bychom na tyto náročné trhy neměli přístup," upřesnil Petr Cing, předseda představenstva PREOL, a.s.

GMP+ standart B2 se v případě PREOLu týká výroby řepkových šrotů, řepkového oleje a glycerinu. Potencionální zákazník, výrobce krmných směsí, má na základě této certifikace garanci nejvyšší kvality zpracování, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti nabízených surovin. Schéma GMP+ garantuje dosažitelnou kvalitu jak pro zdraví obyvatel, jakožto konzumentů zvířecích potravin, tak pro zdraví zvířat, jakožto konzumentů krmiv. Samozřejmostí je i zajištění ochrany životního prostředí tj. vody a půdy, především ve vztahu k exkrementům zvířat. Systém certifikace je založen na systému kontroly kvality (Quality Control Systém), který má zajistit kvalitu vyráběné krmné suroviny. Základem je systém analýzy rizik a kritických bodů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Jedná se o systém dodržování přísných pravidel, kterými se musí provozovatel krmivářského podniku řídit a do kterých patří závazné postupy, kontrolní opatření, sledování kvality procesů i produktů a ostatní aktivity s cílem dodržení požadavků na hygienu krmiv. Tímto systémem řízení rizika doplňuje GMP+ bezpečnost produktů tak, aby pokryl celý řetězec produkce krmných směsí, tj. od producentů surovin přes transport a dopravu výrobu směsí až k farmářům chovající hospodářská zvířata k produkci potravin.

Procesem recertifikace a udělení certifikátu bylo prokázáno, že PREOL kompletně dodržuje všechny zákonné požadavky a normativní limity, tzn. jím dodávané krmné suroviny jsou bezpečné a zdravotně nezávadná. To PREOLu otevírá trhy v celé Evropské unii, kam by bez této certifikace nemohl vyvážet tyto suroviny, převážně tedy řepkový šrot. To by vzhledem k velikosti trhu krmných směsí v ČR a objemu produkce společnosti znamenalo nemožnost uplatnění majoritní části své produkce.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info