Válka s kůrovcem na Šumavě pokračuje

Na šest desítek smrků nechají ještě před zimou zbavit nastojato kůry správci šumavského národního parku v údolí řeky Křemelné v okolí Srní, Rejštejna a Čeňkovy pily na Klatovsku.

Chtějí tak zabránit tomu, aby se ze stromů napadených kůrovcem příští rok škůdce šířil dál. Od roku 2009 je tu počet zasažených smrků místy až sedminásobný.

Pracovníci vybrané firmy začali stromy zbavovat kůry v pondělí, hotovo musí být do 10. listopadu, řekl mluvčí parku Pavel Pechoušek. Práce na lokalitách Babylon a Bor jsou poslední letošní asanační zásahy proti kůrovci v parku.

»Práce plánujeme dokončit před prvními velkými mrazy. Při velmi nízkých teplotách totiž kůra ke stromům přimrzne a ty se pak nedají odkornit,« uvedl lesnický odborník správy parku Petr Kahuda.

Podle něj je zásah s ohledem na stádium vývoje lýkožroutů a zvolenou technologii stále efektivní. Pokud by se neprovedl, byly by lesy na Křemelné příští rok napadeny natolik, že by to znamenalo významné narušení celého ekosystému.

Radikální ekologové, kteří požadují ponechat šumavské lesy napospas kůrovci, tentokrát žádné protiakce neorganizují.Jaromír Bláha z Hnutí Duha ale přesto považuje odkorňování stromů nastojato v této lokalitě za zbytečně drahé a těžko obhajitelné.

I když tento asanační zásah je podle něj z pohledu dopadu na ekosystém mnohem šetrnější než kácení stromů, v dané oblasti by podle něj měl být les plně ponechán přírodnímu vývoji, tedy bez jakéhokoliv kácení či odkorňování.

Pechoušek připustil, že loupání kůry není levné. Odkornit jeden strom nastojato přijde až na 1500 korun, pokácení a odkornění by stálo zhruba třetinu. »Část svahů v okolí Křemelné patří do první zóny, kde však asanace kůrovce není a priori zakázaná. Přesto zde správa národního parku používá finančně nákladnou a k přírodě šetrnou metodu,« dodal Pechoušek.

Podle Kahudy správci parku chtějí loupat kůru ze stromů zejména proto, aby zabránili dalšímu šíření kůrovce do lesů města Kašperské Hory. Hlavní přínos zásahu očekávají příští rok.

Gradace kůrovce v lokalitě strmě stoupá. V roce 2009 napadl kůrovec v oblasti Babylonu 40 stromů, loni to byla stovka smrků a letos zhruba 280 kůrovcem napadených stromů, vyčíslil Jiří Kec z pracoviště parku v Srní. Podobně je na tom i lokalita Bor. V roce 2009 tam bylo na 50 kůrovcových stromů, letos 260.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info