Dopis premiérovi

ASZ ČR dnes poslala premiérovi Petru Nečasovi dopis, v němž vyjadřuje znepokojení ze snahy usnadnit využití zemědělské půdy ke komerčním nezemědělským účelům a z legislativního návrhu, který má usnadnit vyvlastňování půdy.

Vážený pane premiére,

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) jako profesní nevládní organizace sdružující rozhodující část sedláků a soukromých zemědělců v ČR sleduje s obavami legislativní snahy politiků usnadnit využití zemědělské půdy ke komerčním nezemědělským účelům. Předkladatelé tohoto návrhu navíc zvolili nestandardní a netransparentní způsob prosazení prostřednictvím přílepku k novele zákona o podporovaných zdrojích energie, ačkoli se problém týká zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Rádi bychom Vás, pane premiére, informovali o tom, že dopad takového návrhu spolu s dalším návrhem zákona, která má usnadnit vyvlastňování pozemků, by byl zásadním zásahem nejen do zemědělského hospodaření v ČR, ale také do životního prostředí a české krajiny. Konstatujeme také, že oba kroky jsou podle ASZ ČR v rozporu s programovým prohlášením současné vlády i samotnou filosofií ODS, která se zavázala k obhajobě práv vlastníků půdy a ochraně půdy a krajiny.

Stát vynakládá ročně miliardy korun na omezení rizik vodní a větrné eroze a na protipovodňová opatření. Stejně tak členové ASZ ČR se ve svém podnikání snaží o omezení těchto rizik, často daleko nad rámec podmínek, které ukládá současná tuzemská i evropská legislativa. Půda je totiž pro soukromé zemědělce to nejcennější, co mají.

Pokud současná vláda usnadní vyjímání pozemků z půdního fondu, ohrozí takovým krokem nejen soukromý, ale i obecní i státní majetek. Využití vyjmutých pozemků ke stavebním účelům všeho druhu logicky zvýší rizika eroze a tedy i rizika z nich vyplývajících škod, jejichž likvidace je ze značné části hrazena obvykle z prostředků státního rozpočtu. Podle statistik přitom ohrožuje eroze v ČR téměř 45 procent celkové rozlohy orné půdy. Díky tomu může ročně mizet z českých polí až 21 milionů tun půdy, což lze vyjádřit jako ztráty ve výši zhruba 4,3 miliardy korun.

Věříme, že tento nevyhovující stav chce současná vláda v čele s ODS napravovat, ne jej dále prohlubovat. Zároveň věříme, že tato vláda nebude činit rozhodnutí, která v důsledku dopadnou negativně na hospodaření zejména soukromých zemědělců v ČR. Žádáme Vás proto, aby jste se vahou své autority při jednání o jmenovaných novelách zákonů zasadil o jejich odmítnutí.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info