Jsou rajčata patentovatelná?

Evropský patentový úřad (EPO, European Patent Office) stojí před klíčovým rozhodnutím: Jsou rajčata vynálezem a tudíž patentovatelná? Kritikové se obávají monopolizace trhu s potravinami.

Po brokolici přišla na řadu rajčata. Evropský patentový úřad stojí před zásadním rozhodnutím o patentovatelnosti rostlin, zvířat a potravin. Na 8. listopadu bylo stanoveno slyšení ve věci patentovém sporu o tzv. „scvrklá rajčata“ (EP 1211926 B1).

Odvolací senát Evropského patentového úřadu rozhodne o tom, zda jsou rajčata získaná tradičními šlechtitelskými metodami patentovatelná. V tomto konkrétním případě se jedná o druh rajčat, který se vyznačuje sníženým obsahem vody a jsou proto vhodnější pro výrobu kečupu. Rozhodnutí by podle očekávání mělo padnout ještě téhož dne vpodvečer.

Patent na tzv. „scvrklá rajčata“ udělil EPO již v roce 2003, jeho vlastníkem se stal stát Izrael. Patent byl udělen „metodě šlechtění rajčat s nízkým obsahem vody a na produkty této metody“. Patent byl udělen i když byla rajčata šlechtěna v podstatě za pomoci klasických biologických metod.

Společnost Unilever proti tomuto rozhodnutí podala stížnost. Společnost vychází z premisy, že patent porušuje jak zákaz patentování odrůd rostlin, tak také zákaz patentování v podstatě biologických metod šlechtění rostlinných odrůd. Patent byl sice v průběhu námitkového řízení pozměněn, ale odpor proti rozhodnutí podala jak společnost Unilever, tak také stát Izrael.

Poté, co EPO před týdnem překvapivě zrušil jednání o zásadním rozhodnutí ve věci udělení patentu na brokolici, očekává se rozhodnutí ohledně rajčat s velkým napětím.

Kritici varují, že by mohlo dojít ke zneužití patentového zákona ve prospěch monopolizace základních pilířů výživy. Zvláštností je, že se v tomto případě, stejně jako v případě brokolice nejedná o geneticky modifikované rostliny, ale o úplně obyčejnou zeleninu.

Pokud by patent byl udělen, museli by zemědělci platit poplatky za použití patentovaného osiva. Podle Greenpeace leží na EPO přibližně jeden tisíc podobných žádostí, jedna se dokonce týká obiloviny.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info