Tvrzení „bez genetických modifikací“

Ve Stálém výboru pro potraviny se projednává, zda mají být vytvořena harmonizovaná providla pro označování produktů tvrzením „bez GM“.

Řada členských států EU – ať jsou pro nebo proti pěstování GM-plodin – požadovala na jednání Stálého výboru pro potraviny 22. září 2011, aby byla stanovena harmonizovaná pravidla pro uvádění tvrzení „bez GM“. Tato otázka vyplynula při jednání o národních pravidlech ohledně označování „bez GM“.

Návrh Francie rozlišuje mezi produkty rostlinného a živočišného původu a zahrnuje i včelí produkty. Pro každý druh výrobku by měla být specifická pravidla. Návrh by měl být připomínkován do konce roku 2011.

Německo informovalo o pravidlech, která používá od r. 2008.

Některé delegace se však vyjádřily proti zavádění takového označování, a zdůrazňovaly zásadní význam „pozitivního“ označování pro spotřebitele, tzn. údaj o GM-původu.

Podle vyjádření Komise má platit, že pokud nebudou vytvořena harmonizovaná pravidla EU, bude možno přijímat národní pravidla, která budou ohlašována Komisi. Zásadou musí být, že tvrzení nebude pro spotřebitele zavádějící, což ostatně vyplývá z nařízení 1829/2003/ES o GM-potravinách a krmivech.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info