Nejednotnost ohledně ošetření hovězího kyselinou mléčnou

Přestože podle úřadu EFSA neznamená kyselina mléčná riziko a působí proti patogenům, nebylo zatím na jednání SVP rozhodnuto o schválení tohoto postupu a vyhovění žádosti USDA.

Členské státy nejsou jednotné v názoru na používání kyseliny mléčné k odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace z jatečných těl hovězího dobytka a z děleného masa, jak se ukázaklo na jednání Stálého výboru pro potraviny (SVP, sekce „Biologická bezpečnost potravinového řetězce“) 17. října 2011. Jde o to, zda použití kyseliny mléčné je v souladu s nařízením 853/2004/ES o hygieně živočišných potravin.

Některé státy požadují, aby v případě povolení ošetření kyselinou mléčnou bylo požadováno příslušné označení na výrobku, zatímco jiné požadují, aby možnost použití této látky platila jen pro těla zvířat na jatkách, nikoli pro dělené maso či ořez. Záležitost musí být dále diskutována v pracovních skupinách. Musí být vydáno stanovisko k žádosti amerického ministerstva USDA o používání kyseliny mléčné k ošetření kůží, jatečných těl, děleného masa a ořezu. Úřad EFSA již v této záležitoski vydal v červenci stanovisko, podle něhož kyselina mléčná neznamená riziko a působí proti růstu salmonel a E. coli.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info