Množství obalových odpadů v EU se snižuje

Podle analýzy EUROPEN se během období 1998-2008 v zemích EU-15 snížilo množství nevyužívaných obalových odpadů o 43 %. Sběr a recyklace PET láhví se v Evropě v r. 2010 zvýšila o 6,5 %.

Zpráva EUROPEN (Evropská organizace pro obaly a životní prostředí) "Packaging and Packaging waste Statistic in Europe analyzující údaje EU za posledních 11 let (1998 – 2008) uvádí, že v EU-15 došlo ke snížení obalových odpadů (na skládkách) o 43 %. Je to důsledek recyklace obalů a dalších forem jejich využití.

V r. 2008 bylo v EU-27 k dispozici přes 17 mil. t obalového materiálu. Pro porovnání – odpadů z potravin bylo 89 mil. t, tzn. pětinásobné množství.

Zpráva uvádí, že ve sledovaném období došlo k zrušení spojitosti mezi růstem obalových odpadů a růstem hrubého domácího produktu EU-15. I přes stárnutí populace a trend k menším domácnostem (s nákupem většího počtu baleného zboží) vzrostlo množství obalů uvedených na trh jen o 10 % a množství odpadů se snížilo o 43 %.

Byl potvrzen dřívější odhad Komise, že obalové odpady z domácností a komerčních zdrojů tvoří jen 3 % celkových odpadů.

Tento výsledek potvrzuje účinnost legislativních opatření – směrnice z r. 1994 o obalech a obalových odpadech. Projevila se i snaha spotřebitelů, kteří akceptovali třídění obalů pro recyklaci jako rutinní aktivitu. Podle směrnice mělo být v r. 2008 dosaženo v 12 evropských zemích 55% podílu recyklace a v novějších státech se této úrovně má dosáhnout do r. 2011 resp. 2015. Ale již v r. 2008 překročily mnohé z „ostatních“ států podíl recyklace 50 %.

Podle zprávy evropské organizace pro obaly z PET „Petcore“ a asociace pro recyklaci plastů "EuPR" se množství PET-lahví z tříděného sběru v r. 2010 v Evropě zvýšilo o 6,5 % proti r. 2009 a dosáhlo 1,45 mil. t.

Průkopník recyklace PET - společnost Coca Cola Helenic působící v 19 zemích odhaduje sběr, recyklaci a opakované využití PET-lahví v r. 2010 na 79 tis. t. Cílem této společnosti, která v r. 2010 investovala do zařízení na opakované využívání PET-lahví 42 mil EUR, je přeměna použitých obalů na nové. V Rakousku je společnost spoluvlastníkem závodu na recyklaci láhve-na láhve, v němž se ročně zpracuje 570 mil. lahví.

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info